22.02

22 февруари 
ПРЕСТОЛ НА СВЕТИ ПЕТЪР АПОСТОЛ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Съпрезвитер и свидетел на Христовите страдания. 
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол 5, 1-4
Възлюбени:
Моля вашите презвитери аз, съпрезвитер техен и свидетел на Христовите страдания и съучастник на славата, която има да се открие: пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате непринудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие, и не като господарувате над паството, но като пример на стадото. И кога се яви Пастиреначалникът, ще получите неувяхващия венец на славата.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22, 1-3.4.5.6 (O: 1)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: 
Той ме настанява на злачни пасбища, и ме води на тихи води. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Подкрепя душата ми. Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. 
Защото и да тръгна по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. 
Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
АЛИЛУЯ  Мт 16, 18
* Алилуя.* Ти си Петър, и на този камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят. * Алилуя. 
ЕВАНГЕЛИЕ 
Ти си Петър, и ще ти дам ключовете
на царството небесно. 
Четене от светото Евангелие според Матей        16, 13-19
В онова време:
Исус дойде в страната на Кесария Филипова и попита учениците Си и рече: „За кого Ме човеците мислят Мене, Сина човечески?”
Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя, други за Илия, а някои за Иеремия, или за едного от пророците.”
Исус им рече: „А вие за кого ме мислите?”
Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.”
Тогава Исус отговори и му рече: „Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, който е на небесата. „И Аз ти казвам: „Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”
Това е слово Господне.