22.07

Св.  Мария Магдалина  – 22 юли
 
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Пп 3, 1-4а

Четене из книгата Песен на песните.        

Тъй казва възлюбената: „Нощес на леглото си търсих оня, когото обича душата ми; търсих го и го не намерих. Но аз ще стана, ще тръгна по града, по улици и стъгди, и ще търся този, когото душата ми обича: търсих го и го не намерих. Срещнаха ме стражи, които пазят града: „Не видяхте ли онзи, когото обича душата ми?” Но щом ги отминах, намерих оня, когото обича душата ми.”

Това е Божие слово.

Или

2 Кор 5, 14-17


Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.              

Братя: Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом един е умрял за всички, всички са умряли. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Онзи, който умря за тях и възкръсна. Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 62, 3-4.5-6.8-9 (О: 2а)

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

Боже, Ти си мой Бог,
Тебе търся от ранни зори;
за Тебе жадува душата ми,
за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна.

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

За да видя Твоята сила и Твоята слава,
както Те видях в светилището;
защото Твоята милост е по-добра от живота.
Устата ми ще Те възхвалят.

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

Тъй ще Те благославям в живота си;
в Твое име ще дигна ръцете си.
Като с тлъстина и дървено масло се насища душата ми,
и с радостен глас Те възхвалят устата ми.

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

Защото Ти си моя помощ,
и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам.
Към Тебе се привърза душата ми,
Твоята десница ме поддържа.

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.


АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
Кажи ни, Марио, какво видя по пътя? Видях на Христа живия гроба и славата на Възкръсналия.

R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 20, 1. 11-18

Жено, защо плачеш? Кого търсиш?

Четене от светото Евангелие според Йоан.          

В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът от гроба е махнат. А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба: и вижда два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Исусово. И те й казват: „Жено, защо плачеш?” Отговори им: „Дигнали моя Господ, и не зная, де са Го турили.” Като рече това, обърна се назад и видя Исуса да стои; ала не знаеше, че е Исус. Исус й казва: „Жено, защо плачеш? Кого търсиш?” Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: „Господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.” Исус й казва: „Марио!” Тя се обърна и Му рече: „Равуни!” (което значи: учител)! Исус й казва: „Не се допирай до мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си. Но иди при братята ми и им кажи: „Възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, Моя Бог и вашия Бог.” Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците; „Че видяла Господа, и че това й казал.”

Това е слово Господне.