22.12

22 Декември
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Сам 1, 24-28

Ана благодари за рождението на Самуил.

Четене из първата книга на Самуил.       

В онези дни: Когато го откърми, отиде Ана със Самуил в Силом, като взе три телета, една мярка брашно и мях с вино и дойде в дома Господен. А момчето беше още дете. И заклаха теле и предадоха момчето на Илия. И Ана каза: „О Господарю мой! да живее душата ти, господарю мой! Аз съм онази същата жена, която стоеше тук при тебе и се молеше на Господа. За това дете се молих, и Господ изпълни молбата ми, за която му се молих. И аз го предавам на Господа за през всички дни на живота му – да служи на Господа.” И те се поклониха там на Господа.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
1 Сам 2,1. 4-5. 6-7. 8авсд (O: 1а)

Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.

Зарадва се сърцето ми в Господа:
и въздигна се рогът ми чрез моя Бог:
широко се разтвориха устата ми против моите врагове,
защото се радвам поради спасението ти.

Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.

Лъкът на силните се пречупва,
а слабите се със сила препасват.
Ситите работят за хляб, а гладните се наситиха;
дори безплодна ражда повече, а многодетната изнемощява.

Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.

Господ умъртвява и съживява,
сваля в преизподнята и изважда;
Господ прави човека сиромах и богат,
унижава го и го въздига. 

Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.

От праха той повдига бедния,
от калта възвишава сиромаха,
за да седни с велможите
и да получи в наследство престола.

Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.


АЛЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Царю на народите и ъглен камък на Църквата: дойди и спаси човека, когото си от кал направил.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 1, 46-56

Силният ми стори велико нещо.

Четене от светото Евангелие според Лука.      

В онова време: Мария рече: „Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой; задето той милостно погледна унизеността на рабинята си;защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове. Задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му. И Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят: Той показа сила с мишцата си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си, свали силни от престол и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо. Взе под закрила Израиля, своя отрок, като си спомни милостта – както говори на нашите отци – към Авраам и потомството му до века.” И остана Мария с Елисавета около три месеца, и се върна у дома си.

Това е слово Господне.