22NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА СЕДМИЦА

Неделя, Година А


 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Йер 20, 7-9

Словото Господне стана за мене безчестие.

Четене из книгата на пророк Иеремия.     

Ти, Господи, ме увличаше, и аз съм увлечен; Ти си по-силен от мене и надви, и аз всеки ден съм за присмех, всеки се гаври с мене. Защото, щом заговоря – викам за насилие, викам за разорение, понеже словото Господне стана за мене безчестие и всекидневен присмех. И си спомних: „Няма да напомням за него, нито ще говоря вече в негово име; но в сърце ми беше сякаш разпален въглен, заключен в костите ми, и аз се измъчих да го задържам и – не можах.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 62, 2.3-4. 5-6. 8-9 (О: 2в)

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори;
за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми.
В земя пуста, изсъхнала и безводна, както Те видях в светилището:
за да видя Твоята сила и Твоята слава.

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

Защото Твоята милост е по-добра от живота,
устата ми ще Те възхваляват.
Тъй ще Те благославям в живота си,
в Твое име ще дигна ръцете си.

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми,
и с радостен глас Те възхвалят устата ми.
Кога си спомня за Тебе на леглото си,
размислям за Тебе през нощните стражи.

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

Защото Ти си моя помощ,
и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам.
Към Тебе се привърза душата ми,
Твоята десница ме поддържа.

За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 12, 1-2

Представете телата си в жертва жива.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.  

Заради милосърдието Божие ви моля, братя, да представите телата си в жертва жива, света и благоугодна Богу, и това ще ви бъде вашето духовно богослужение, и недейте се съобразява с тоя век, а се преобразявайте чрез обновения ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ
Срв Еф 1, 17-18


R: Алилуя, Алилуя

Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем, каква е надеждата на нашето призвание.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 16, 21-27

Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус започна да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейте, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. Тогава Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: „Милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да стане с Тебе.” А Той се обърна и рече на Петър: „Махни се от Мене, сатана! Ти ми си съблазън! Защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко.” Тогава Исус рече на учениците Си: „Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, а вземе кръста си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери; защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде Син човечески в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му.”

Това е слово Господне.