22NZ-c

Неделя – XXII седмица, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Смири се, и ще намериш благодат пред Бога.
Четене из книгата на Исуса, Син Сирахов                      3, 19-21. 30-31
Синко, карай работите си с кротост, и ще бъдеш обичан от човек богоугоден. Колкото си велик, толкова се смирявай, и ще намериш благодат у Господа, защото голямо е могъществото на Господа, и Той от смирените се прославя.
Изпитните се служат за лекарство на горделивия, защото лоша билка се е вкоренила в него и той не ще разбере. Сърцето на разумния ще обмисли притчата, и ухо внимателно е желание на мъдрия.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 67, 4-5ас. 6-7а.в. 10-11 (О Срв 11в)
Ти приготвяш по Твоята благост потребното за бедния, Боже.
А праведниците да се развеселят пред Бога, да се зарадват и да възтържествуват в радост.
Пейте на Бога, пейте на Неговото свето име; името Му е Господ. 
Ти приготвяш по Твоята благост потребното за бедния, Боже.
Баща на сираци и съдия на вдовици е Бог в светото си жилище.
Бог въвежда в дом самотните, освобождава от окови затворниците. 
Ти приготвяш по Твоята благост потребното за бедния, Боже.
Изобилен дъжд изливаше Ти, Боже, върху Твоето наследство, когато то изнемощаваше, и Ти го подкрепяше.
Твоят народ обитаваше там по Твоята благост, Боже, Ти приготвяше потребното за бедни. 
Ти приготвяш по Твоята благост потребното за бедния, Боже.
ВТОРО ЧЕТИВО
Вие пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог.
Четене от посланието до евреите   12, 18-19.22. 24а
Братя:
Вие не сте пристъпили към осезаема планина, и пламнал огън, и облак, и мрак, и буря, и тръбен звук, и говорещи глас, слушателите на който молеха да им се не говори вече.
Вие обаче пристъпихте към планина Сион, и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към десетки хиляди Ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Исуса Христа, Ходатая на новия завет.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 11, 29ав
* Алилуя. * Вземете Моето иго върху себе си, казва Господ, и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който се превъзнася, ще бъде унижен,
а който смирява себе си, ще бъде въздигнат.
Четене от светото Евангелие според Лука                       14,1. 7-14
В онова време:
Един съботен ден Исус дойде в къщата на един от фарисейските началници да яде хляб, и ония, които бяха там Го, наблюдаваха.
А като забеляза, как поканените избираха първите места, каза им притча: “Кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе, и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: Отстъпи това място; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място.
Но, като бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: Друже, премести се по-горе; Тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе; защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.”
А на този, който Го бе поканил, рече: “Кога даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата. Но, кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми, слепи, и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните.”
Това е слово Господне.