22NZ01.1

Понеделник – XXII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Сол 4, 13-17

Бог ще приведе и починалите в Исуса с Него.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни.

Братя: Не искам вие да не знаете, за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, то и починалите в Исуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на обла­ци, за да срещнем Господа във въздуха, и така завинаги с Господа ще бъдем.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95, 1 и 3. 4-5. 11-12-13. (О: 13ав)

Господ иде да съди земята.

Възпейте на Господа песен нова,
възпейте на Господа, цяла земйо.
Разгласяйте между народите славата Му,
по всички племена – чудесата Му.

Господ иде да съди земята.

Защото велик е Господ и достохвален,
по-страшен е Той от всички богове.
Защото всички богове на народите са идоли,
а Господ небесата сътвори.
 
Господ иде да съди земята.

Кажете на народите: Господ царува!
Да се веселят небесата и да тържествува земята;
да шуми морето и онова, що го изпълня;
Нека се радва полето и всичко, що е в него.

Господ иде да съди земята.

И да ликуват всички дъбравни дървета пред лицето на Господа,
защото иде, защото Той иде да съди земята.
Той ще съди вселената по правда,
и народите по Своята истина.
  
Господ иде да съди земята.


АЛИЛУЯ   
Лк4,18
R: Алилуя, Алилуя
Дух Господен е върху Мене, Той Ме прати да благовестя на бедните.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 4, 16-30

Той ме прати да благовестя на бедни…Никой пророк не е приет в отечеството си.

Четене от светото Евангелие според Лука.
         
В онова време: Исус дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая си, влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано: „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година.” И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна: и очите на всички в синагогата бяха насочени в Него. И почна да им говори: „Днес се изпълни това писание, което чухте.” И всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които излизаха от устата Му, и казваха: „Не е ли този Йосифовият Син?” Той им рече: „Навярно ще Ми кажете поговорката: „Лекарю, изцери се сам; направи и тук, в Твоето отечество, онова което чухме, че е станало в Капернаум.” И рече: „Истина ви казвам: „Никой пророк не е приет в отечеството си. Наистина ви казвам: Много вдовици имаше в Израиля в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта; тъй също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисей, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нааман.” Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост; и станаха, та Го изкараха вън от града и заведоха на връх рътлината, на която бе построен градът им, за да Го блъснат надолу. Но Той премина посред тях и си отиде.

Това е слово Господне.