22NZ04.1

Четвъртък – XXII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той ни избави от властта на тъмнината
и ни премести в царството на възлюбения Си Син.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   1,9-14
Братя:
От деня, в който чухме за вас, не преставаме да се молим за вас и да просим, вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране, та да постъпвате достойно за Бога, като Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога, като се укрепявате във всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост, като благодарите на Бога и Отца, който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлю­бения Си Син, в когото имахме изкупление чрез кръвта му и прошка за греховете.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 2-Зав. Зсд-4. 5-6 (О: 2а)
Господ яви своето спасение.
Господ яви своето спасение пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни Си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. 
Господ яви своето спасение.
Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. 
Господ яви своето спасение.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски;
При звука на тръби и рог, тържествувайте пред Царя Господа. 
Господ яви своето спасение.
АЛИЛУЯ       Мт 4, 19.
* Алилуя. * Дойдете след Мене, казва Господ, и Аз ще ви направя ловци на човеци. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Оставиха всичко и Го последваха.
Четене от светото Евангелие според Лука                       5,1-11
В онова време:
Когато народът се притискаше към Исуса, за да слуша словото Божие, и Той стоеше при Генесаретското езеро. И видя два кораба, които стояха край езерото; а рибарите, излезли от тях, правеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симон, помоли го да отплува малко от брега и, като седна, от кораба поучаваше народа.
А когато престана да говори, рече на Симон: „Отплувай към дълбокото и хвърлете мрежите си за ловитба.”
Симон Му отговори и рече: „Наставниче, цяла нощ се мъчехме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежата.”
Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат.
Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Исусови и рече: „Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек.
Защото ужас обзе него и всички, които бяха с него, от тоя ловитба на риби, хванати от тях; тъй също и Яков и Иван, синове Зеведееви, които бяха другари на Симон.
И рече Исус на Симон: „Не бой се; от сега ще ловиш човеци.”
И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него.
Това е слово Господне.