22NZ04.1

Четвъртък – XXII седмица

Година I
 

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Кол 1,9-14

Той ни избави от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни  

Братя: От деня, в който чухме за вас, не преставаме да се молим за вас и да просим, вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране, та да постъпвате достойно за Бога, като Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването на Бога, като се укрепявате във всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост, като благодарите на Бога и Отца, който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлю­бения Си Син, в когото имахме изкупление чрез кръвта му и прошка за греховете.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 2-Зав. Зсд-4. 5-6 (О: 2а)

Господ яви своето спасение.

Господ яви своето спасение,
пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни Си Той Своята милост
и верността Си към Израилевия дом.

Господ яви своето спасение.

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земйо,
тържествувайте, веселете се и пейте.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски.

Господ яви своето спасение.

При звука на тръби и рог, тържествувайте пред Царя Господа.
Да шуми морето и онова, що го изпълня,
вселената и които живеят в нея.
Пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята.

Господ яви своето спасение.


АЛИЛУЯ   
Мт 4, 19.
R: Алилуя, Алилуя
Дойдете след Мене, казва Господ, и Аз ще ви направя ловци на човеци.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 5,1-11

Оставиха всичко и Го последваха.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Когато народът се притискаше към Исуса, за да слуша словото Божие, и Той стоеше при Генесаретското езеро. И видя два кораба, които стояха край езерото; а рибарите, излезли от тях, правеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симон, помоли го да отплува малко от брега и, като седна, от кораба поучаваше народа. А когато престана да говори, рече на Симон: „Отплувай към дълбокото и хвърлете мрежите си за ловитба.” Симон Му отговори и рече: „Наставниче, цяла нощ се мъчехме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежата.” Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат. Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Исусови и рече: „Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек. Защото ужас обзе него и всички, които бяха с него, от тоя ловитба на риби, хванати от тях; тъй също и Яков и Иван, синове Зеведееви, които бяха другари на Симон. И рече Исус на Симон: „Не бой се; от сега ще ловиш човеци.” И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него.

Това е слово Господне.