22NZ04.2

Четвъртък XXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Всичко е ваше, вие пък сте Христови, а Христос – Божи.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни             3,18-23
Братя:
Никой да не се мами. Ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога.
Защото е писано: „Той улавя мъдрите в тяхното хитруване”; и пак: „Господ знае, че помислите на мъдреците са суетни.” И тъй, никой да се не хвали с човеци, защото всичко е ваше: било Павел, или Аполос, или Кифа, било свят или живот, или смърт, било сегашно, или бъдно – всичко е ваше; вие пък сте Христови, а Христос – Божи.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23, 1-2. 3-4ав. 5-6 (O: 1а)
Господня е земята и онова, що я изпълня.
Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди. 
Господня е земята и онова, що я изпълня.
Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни, и сърцето чисто, и не е споменавал лъжливо името Господне.
Господня е земята и онова, що я изпълня.
Той ще получи благословение от Господа, и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят лицето на Бога Яковов.
Господня е земята и онова, що я изпълня.
АЛИЛУЯ       Мт 4, 19.
* Алилуя. *  Дойдете след Мене, казва Господ, и Аз ще ви направя ловци на човеци. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Оставиха всичко и Го последваха.
Четене от светото Евангелие според Лука                       5,1-11
В онова време:
Когато народът се притискаше към Исуса, за да слуша словото Божие, и Той стоеше при Генесаретското езеро. И видя два кораба, които стояха край езерото; а рибарите, излезли от тях, правеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симон, помоли го да отплува малко от брега и, като седна, от кораба поучаваше народа.
А когато престана да говори, рече на Симон: „Отплувай към дълбокото и хвърлете мрежите си за ловитба.”
Симон Му отговори и рече: „Наставниче, цяла нощ се мъчехме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежата.”
Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат.
Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Исусови и рече: „Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек.
Защото ужас обзе него и всички, които бяха с него, от тоя ловитба на риби, хванати от тях; тъй също и Яков и Иван, синове Зеведееви, които бяха другари на Симон.
И рече Исус на Симон: „Не бой се; от сега ще ловиш човеци.”
И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след Него.
Това е слово Господне.