22NZ05.1

Петък – XXII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Всичко бе създадено чрез Него и за Него.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   1,15-20
Исус Христос е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар; понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е създадено; Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.
И Той е глава на тялото, сиреч на Църквата; Той е зачатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство; понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него с кръвта на кръста Му.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99, 2.3.4.5. (О: 2с)
Идете пред лицето Му с възклицание.
Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. 
Идете пред лицето Му с възклицание.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство.
Идете пред лицето Му с възклицание.
Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление, славете Го, благославайте името Му. 
Идете пред лицето Му с възклицание.
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. 
Идете пред лицето Му с възклицание.
АЛИЛУЯ       Ив 8,12
* Алилуя. * Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Когато им се отнеме младоженецът, тогава ще постят.
Четене от светото Евангелие според Лука                       5,33-39
В онова време: Фарисеите и книжниците казаха на Исуса:
“Защо учениците Иванови постят често и молитви правят, както и фарисейските, а Твоите ядат и пият?
Той им рече: “Нима можете накара сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни, ще постят.”
При това им каза притча: “Никой не пришива на вехта дреха кръпка от нова дреха; инак, и новата ще раздере и на старата не ще прилича кръпка от новата.
И никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и само ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове; тогава ще се запази и едното и другото. И никой откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново, понеже казва: “Старото е по-добро.”
Това е слово Господне.