22NZ05.1

Петък – XXII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Кол 1,15-20

Всичко бе създадено чрез Него и за Него.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.  

Исус Христос е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар; понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е създадено; Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи. И Той е глава на тялото, сиреч на Църквата; Той е зачатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство; понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него с кръвта на кръста Му.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99, 2.3.4.5. (О: 2с)

Идете пред лицето Му с възклицание.

Възкликнете на Господа, цяла земйо,
служете на Господа с веселие;
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна,
и Неговата истина е в род и род.

Идете пред лицето Му с възклицание.

Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал,
и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство.
Влизайте в Неговите порти със славословие,
в Неговите двори – с хваление, славете Го, благославайте името Му.

Идете пред лицето Му с възклицание.


АЛИЛУЯ   
Йоан 8,12
R: Алилуя, Алилуя
Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 5,33-39

Когато им се отнеме младоженецът, тогава ще постят.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Фарисеите и книжниците казаха на Исуса: „Защо учениците Иванови постят често и молитви правят, както и фарисейските, а Твоите ядат и пият? Той им рече: „Нима можете накара сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни, ще постят.” При това им каза притча: „Никой не пришива на вехта дреха кръпка от нова дреха; инак, и новата ще раздере и на старата не ще прилича кръпка от новата. И никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и само ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове; тогава ще се запази и едното и другото. И никой откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново, понеже казва: „Старото е по-добро.”

Това е слово Господне.