22NZ05.2

Петък XXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ ще извади на яве намеренията на сърцата.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            4,1-5
Братя,
И тъй, нека всеки човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии; а това, що нататък се иска от разпоредниците, то е – всеки от тях да се окаже верен. Малко ми струва да бъда съден от вас или от човешки съд; но и аз сам себе си не съдя. Защото в нищо виновен се съзнавам, ала с това не се оправдавам: съдия ми е Господ. Прочее, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади на яве намеренията на сърцата, и тогава похвалата ще бъде всекиму, от Бога.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40 (039а)
От Господа е спасението на праведниците.
Уповавай се на Господа и върши добро, живей на земята и пази истината.
Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти.
От Господа е спасението на праведниците.
Предай пътя си на Господа и на Него се надявай, и Той ще извърши;
И Той ще изведе като светлина твоята правда, и твоята справедливост – като планина. 
От Господа е спасението на праведниците.
Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно;
Защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии. 
От Господа е спасението на праведниците.
От Господа е спасението на праведниците, Той е тяхна защита в скръбно време.
И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават. 
От Господа е спасението на праведниците.
АЛИЛУЯ       Ив 8,12
* Алилуя. * Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Когато им се отнеме младоженецът, тогава ще постят.
Четене от светото Евангелие според Лука                       5,33-39
В онова време: Фарисеите и книжниците казаха на Исуса:
„Защо учениците Иванови постят често и молитви правят, както и фарисейските, а Твоите ядат и пият?
Той им рече: „Нима можете накара сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни, ще постят.”
При това им каза притча: „Никой не пришива на вехта дреха кръпка от нова дреха; инак, и новата ще раздере и на старата не ще прилича кръпка от новата.
И никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и само ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове; тогава ще се запази и едното и другото. И никой откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново, понеже казва: „Старото е по-добро.”
Това е слово Господне.