22NZ06.1

Събота XXII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог ви примири, за да ви представи свети и непорочни.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   1,21-23
Братя,
И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове, поради разположение към лоши дела, сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред Себе Си; ако само пребъдва във вярата твърди и непоколебими и бъдете непоклатни в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар Благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 53, 3-4.6 и 8. (0:6а)
Ето, Бог е мой помощник.
Боже, чрез Твоето име ме спаси и с Твоята сила ме съди.
Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми. 
Ето, Бог е мой помощник.
Ето, Бог е мой помощник; Господ подкрепя душата ми.
С усърдие ще Ти принеса жертва, ще прославя името Ти, Господи,
защото е благо.
Ето, Бог е мой помощник.
АЛИЛУЯ       Ив 14,5
* Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Защо вършите това, което не бива да вършите в събота?
Четене от светото Евангелие според Лука.          6,1-5
Случи се, когато една събота Исус минаваше през посевите, учениците Му късаха класове, и като ги стриваха с ръце, ядеха.
А някои от фарисеите им рекоха: „Защо вършите това, което не бива да вършите в събота?.
Исус им отговори: „Нима не сте чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с Него? Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен самите свещеници, и яде и даде на ония, които бяха с Него?”
И им рече: „Син Човечески е господар и на съботата.”
Това е слово Господне.