22NZ06.1

Събота XXII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Кол 1,21-23

Бог ви примири, за да ви представи свети и непорочни.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.  

Братя, И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове, поради разположение към лоши дела, сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред Себе Си; ако само пребъдва във вярата твърди и непоколебими и бъдете непоклатни в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар Благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 53, 3-4.6 и 8. (0:6а)

Ето, Бог е мой помощник.

Боже, чрез Твоето име ме спаси
и с Твоята сила ме съди.
Боже, чуй молитвата ми,
послушай думите на устата ми.

Ето, Бог е мой помощник.

Ето, Бог е мой помощник;
Господ подкрепя душата ми.
С усърдие ще Ти принеса жертва,
ще прославя името Ти, Господи, защото е благо.

Ето, Бог е мой помощник.


АЛИЛУЯ    
Йоан 14,5
R: Алилуя, Алилуя
Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 6,1-5

Защо вършите това, което не бива да вършите в събота?

Четене от светото Евангелие според Лука.        

Случи се, когато една събота Исус минаваше през посевите, учениците Му късаха класове, и като ги стриваха с ръце, ядеха. А някои от фарисеите им рекоха: „Защо вършите това, което не бива да вършите в събота?. Исус им отговори: „Нима не сте чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с Него? Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен самите свещеници, и яде и даде на ония, които бяха с Него?” И им рече: „Син Човечески е господар и на съботата.”

Това е слово Господне.