22NZ06.2

Събота XXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Гладуваме и жадуваме и голи сме.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            4,9-15
Братя,
Това приспособих към себе си и Аполос зарад вас, за да се научите от нас да не мъдрувате повече от онова, що е писано, и да се не гордеете един пред други за някого си. Защото кой те отличава от другите? Какво имаш, което да не си получил? Преситени сте вече, обогатихте се вече и се възцарихте без нас; о, да бяхте се възцарили, та и ние да царуваме с вас!
Защото мисля, че нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на смърт; поне станахме зрелище на света – на Ангели и човеци. Ние сме безумни заради Христа, а вие сте мъдри в Христа; ние сме немощни, а вие сте силни; вие сте славни, а ние безчестни. Дори до тоя час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си; злословени, благославяме; гонени, търпим; хулени, молим се; станахме като измет на света, измет за всички досега.
Не за да ви посрамя, пиша това, а ви поучавам като мои възлюбени чеда. Защото, ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Исуса Христа чрез Евангелието.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 17-18. 19-20. 21(0: 18а)
Близо е Господ към всички, които Го призовават.
Праведен е Господ във всичките си пътища, и благ във всичките си дела.
Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в истина призовават. 
Близо е Господ към всички, които Го призовават.
Той изпълня желанията на онези, които Му се боят; чува техните вопли и ги спасява.
Господ пази всички, които Го обичат, а всички нечестиви ще изтреби. 
Близо е Господ към всички, които Го призовават.
Устата ми ще изрекат хвала на Господа, и нека всяка плът благославя Неговото свето име, от века до века.
Близо е Господ към всички, които Го призовават.
АЛИЛУЯ       Ив 14,5
* Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Защо вършите това, което не бива да вършите в събота?
Четене от светото Евангелие според Лука.          6,1-5
Случи се, когато една събота Исус минаваше през посевите, учениците Му късаха класове, и като ги стриваха с ръце, ядеха.
А някои от фарисеите им рекоха: „Защо вършите това, което не бива да вършите в събота?.
Исус им отговори: „Нима не сте чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с Него? Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен самите свещеници, и яде и даде на ония, които бяха с Него?”
И им рече: „Син Човечески е господар и на съботата.”
Това е слово Господне.