23.12

23 Декември

ПЪРВО ЧЕТИВО
Мал 3, 1-4; 4, 5-6


Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен.

Четене из книгата на пророк Малахия.   

Това казва Господ Бог:
„Ето, аз пращам Ангела си, и той ще приготви пътя пред Мене, и внезапно ще дойде в храма си Господ, когото вие търсите, и Ангелът на завета, когото вие желаете. Ето, Той иде, казва Господ Саваот. И кой ще издържи деня на дохождането ми, и кой ще устои, кога се Той яви? Защото той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя; и ще седне да претопява и чисти сребро, ще очисти синовете на Леви и ще ги претопи като злато и като сребро, за да принасят жертва на Господа с правда. Тогава ще бъде благоприятна на Господа жертвата на Юда и Йерусалим както в стародавни дни и както в предишни години.”
„Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие.”

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 24, 4вс-5ав. 8-9Л0 и 14. (О: Лк 21,28)

Изправете се и подигнете главите си, защото наближава избавлението ви.

Покажи ни, Господи, твоите пътища
и научи ме на твоите пътеки,
насочи ме към твоята истина и ме научи,
защото ти си Бог на моето спасение. 

Изправете се и подигнете главите си, защото наближава избавлението ви.

Благ и праведен е Господ,
затова учи грешните в пътя;
Насочва кротките към правда
и учи кротките на своите пътища. 

Изправете се и подигнете главите си, защото наближава избавлението ви.

Всички пътища Господни са милост и истина
за онези, които пазят завета му и откровенията му.
Тайната Господня е за онези, които му се боят;
на тях открива той своя завет.

Изправете се и подигнете главите си, защото наближава избавлението ви.АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя

Царю на народите и ъглен камък на Църквата; дойди и спаси човека, когото от кал направи.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Лук 1, 57-66


Рождението на Иван Кръстителя.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

За Елисавета настана време да роди и тя роди син. И чуха съседите и роднините й, че възвеличи Господ милостта си над нея, и се радваха с нея.
На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца, и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му. Но майка му продума и каза: „не, а да се нарече Иван.”
И рекоха й: „Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.”
И кимнаха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъсчица и написа: „Иван му е името.” И всички се почудиха. И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога.
И обхвана страх всички, живеещи около тях; и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Юдея. Всички, които чуха, туриха това на сърце и си казваха: „Какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господня беше с него.”

Това е слово Господне.