23NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако не кажеш нищо на беззаконика,
ще изискам кръвта Му от ръката ти.
Четене из книгата на пророк Иезекиил    33, 7-9
Тъй казва Господ:
„И тебе, сине човешки, Аз поставих страж над дома Израилев; ти ще слушаш из Моите уста слава и ще ги вразумяваш от Мене. Когато кажа на беззаконника: „Беззаконнико, бездруго ще умреш”, а ти не кажеш нищо, за да предпазиш беззаконника от пътя му, този беззаконник ще умре за своя грях, но кръвта му ще искам от ръката ти. Ако пък си предпазил беззаконника от пътя му, за да се отвърне от него, но той не се е отвърнал от пътя си, той ще умре за своя грях, а ти ще спасиш душата си.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94, 1-2. 6-7.89-9 (о: 8)
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
Дойдете да запеем на Господа; и да възкликнем към Бога, нашето спасение.
Да застанем пред лицето му със славословие, с песни да възкликнем към Него. 
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
Дойдете да се поклоним и да припаднем, да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец,
защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. 
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
O, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си”,
както в Мерива, като в деня на Изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело.”
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
ВТОРО ЧЕТИВО
Изпълнение на закона е любовта.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    13,8-10
Братя,
Не дължете никому нищо освен взаимна любов; който обича другите, той е изпълнил закона; защото заповедите: „Не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, не пожелавай чуждото” и всяка друга заповед се съдържат в тези думи: „Обичай ближния си като себе си.” Любовта не прави на ближния зло. Следо­вателно изпълнение на закона е любовта.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       2 Kop 5,19
* Алилуя. * Бог примири света със Себе си чрез Христа, и вложи в нас словото на примирението. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако те послуша, спечелил си брата си.
Четене от светото Евангелие според Матей         18,15-20
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си; ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, та с устатата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума; ако ли пък не послуша тях, обади на Църквата; но, ако и Църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.
Истина ви казвам, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.
Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.
Това е слово Господне.