23NZ01.1

Понеделник XXIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Станах служител на Църквата,
за да изпълня тайната, скрита от векове.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   1,24-2,3
Братя,
Сега се радвам в страданията си за вас и попълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е Църквата, на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие.
Тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му, на които Бог пожела да покаже какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна именно, че Христос, упованието на славата, е във вас; Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги научим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Исуса; затова се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действува в мене.
Желая да знаете, в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и заради всички, които не са ме видели лично, за да се утешат сърцата им, та, съединени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа Исуса, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 61,6-7.9. (О: 8а)
В Бога е моето спасение и моята слава.
Само в Бога се успокоявай, душо моя; защото на Него ми е надеждата. Само Той е моя твърдина, мое спасение, мое прибежище: няма да се поклатя. 
В Бога е моето спасение и моята слава.
Народе, на Него се надявайте във всяко време, пред Него изливайте сърцето си;
Бог е нам прибежище. 
В Бога е моето спасение и моята слава.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Наблюдаваха, дали ще лекува в събота.
Четене от светото Евангелие според Лука                       6,6-11
Една събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала.
А книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали ще го излекува в събота, за да имат обвинение против Него.
Но Той знаеше помислите им и рече на човека с изсъхналата ръка: „Стани и се изправи насред.” И той стана и се изправи.
Тогава Исус им рече: „Ще ви попитам: Какво е позволено да прави човек в събота: Добро ли, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?”
И като ги изгледа всички, рече на човека: „Протегни си ръката.” Той така и направи. И ръката му стана здрава като другата.
А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си, що биха сторили на Исуса.
Това е слово Господне.