23NZ01.1

Понеделник – XXIII седмица

Година I
 
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Кол 1,24-2,3

Станах служител на Църквата, за да изпълня тайната, скрита от векове.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни  

Братя, Сега се радвам в страданията си за вас и попълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е Църквата, на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие. Тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му, на които Бог пожела да покаже какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна именно, че Христос, упованието на славата, е във вас; Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги научим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Исуса; затова се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действува в мене. Желая да знаете, в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и заради всички, които не са ме видели лично, за да се утешат сърцата им, та, съединени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа Исуса, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 61,6-7.9. (О: 8а)

В Бога е моето спасение и моята слава.

Само в Бога се успокоявай, душо моя;
защото на Него ми е надеждата.
Само Той е моя твърдина, мое спасение,
мое прибежище: няма да се поклатя.

В Бога е моето спасение и моята слава.

В Бога е моето спасение и моята слава.
Народе, на Него се надявайте във всяко време,
пред Него изливайте сърцето си;
Бог е нам прибежище.

В Бога е моето спасение и моята слава.


АЛИЛУЯ  
Йоан 10,27
R: Алилуя, Алилуя
Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 6,6-11

Наблюдаваха, дали ще лекува в събота.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

Една събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала. А книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали ще го излекува в събота, за да имат обвинение против Него. Но Той знаеше помислите им и рече на човека с изсъхналата ръка: „Стани и се изправи насред.” И той стана и се изправи. Тогава Исус им рече: „Ще ви попитам: Какво е позволено да прави човек в събота: Добро ли, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?” И като ги изгледа всички, рече на човека: „Протегни си ръката.” Той така и направи. И ръката му стана здрава като другата. А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си, що биха сторили на Исуса.

Това е слово Господне.