23NZ02.1

Вторник – XXIII седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Кол 2, 6-15

Господ ви оживотвори заедно с Него, като ви прости всички грехове.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.  

Братя, Както приехте Господа Исуса Христа, тъй ходете по Него, вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност. Гледайте, братя, да не ви увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа, понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството, и вие сте пълни чрез Него, който е глава на всяко началство и власт; в Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово, като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, който Го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживотвори заедно с Него, като ви прости всички грехове; а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста; като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 1-2.8-9.10-11 (о: 9а)

Благ е Господ към всички.

Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю,
и ще благославям Твоето име от века.
Всеки ден ще Те благославям,
и ще възхвалям Твоето име от века до века.

Благ е Господ към всички.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички,
и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.
Близо е Господ към всички, които Го призовават.

Благ е Господ към всички.

Да Те славят, Господи, всички Твои дела,
и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство,
и да разказват за Твоето могъщество.

Благ е Господ към всички.


АЛИЛУЯ   
Йоан 15,16
R: Алилуя, Алилуя
Аз ви избрах от света, за да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 6,12-19

Той прекара цяла нощ в молитва. И избра дванадесет, които нарече апостоли.

Четене от светото Евангелие според Лука.                    

През ония дни Исус възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога. А когато настана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които и нарече Апостоли: Симон, когото и нарече Петър, и брата му Андрей, Яков и Иван, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наричан Зилот, Юда Яковов, и Юда Искариот, който и стана предател. И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си; бяха дошли също и страдащи от нечисти духове и се изцеряваха. И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.

Това е слово Господне.