23NZ02.1

Вторник XXIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ ви оживотвори заедно с Него,
като ви прости всички грехове.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   2, 6-15
Братя,
Както приехте Господа Исуса Христа, тъй ходете по Него, вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност.
Гледайте, братя, да не ви увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа, понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството, и вие сте пълни чрез Него, който е глава на всяко началство и власт; в Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово, като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, който Го възкреси от мъртвите.
И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживотвори заедно с Него, като ви прости всички грехове; а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста; като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 114, 1-2.8-9.10-11 (о: 9а)
Благ е Господ към всички.
Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю, и ще благославям Твоето име от века.
Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века. 
Благ е Господ към всички.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му
дела. 
Благ е Господ към всички.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Благ е Господ към всички.
АЛИЛУЯ       Ив 15,16
* Алилуя.* Аз ви избрах от света, за да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той прекара цяла нощ в молитва.
И избра дванадесет, които нарече апостоли.
Четене от светото Евангелие според Лука                       6,12-19
През ония дни Исус възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
А когато настана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които и нарече Апостоли: Симон, когото и нарече Петър, и брата му Андрей, Яков и Иван, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наричан Зилот, Юда Яковов, и Юда Искариот, който и стана предател.
И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си; бяха дошли също и страдащи от нечисти духове и се изцеряваха.
И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.
Това е слово Господне.