23NZ02.2

Вторник – XXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО  
Брат с брат се съди, и то пред неверници!
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            6,1-11
Братя,
Смее ли някой от вас, кога има тъжба с другиго, да се съди пред нечестивците, а не пред светиите? Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи? Не знаете ли, че Ангели ще съдиме? А колко повече житейски работи? Ако, прочее, имате съд за житейски работи поставяйте за съдии унижените в Църквата.
За ваш срам казвам: „Тъй ли няма помежду ви ни един мъдър, който да може да отсъди между братята си? А брат с брата се съди, и то пред неверници! Твърде срамно за вас е вече това, че имате съдби помежду си; защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не претърпите щета? Но вие сами обиждате и ощетявате и то братя.
Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни коростолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие. И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на нашия Господ Исус Христос и чрез Духа на нашия Бог.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 149, l-2.3-4.5-6a. и 9в (О: 4а)
Господ благоволи към Своя народ.
Пейте на Господа песен нова; хвала Нему в събранието на светиите. Да се весели Израил за Своя Създател, и синовете на Сион да се радват за своя Цар. 
Господ благоволи към Своя народ.
Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят.
Защото Господ благоволи към Своя народ, прослави смирените със
спасение. 
Господ благоволи към Своя народ.
Да тържествуват светиите в слава, да се радват в почивката си.
Славословия към Бога да бъдат в устата им; тази чест е за всички Негови светии. 
Господ благоволи към Своя народ.
АЛИЛУЯ       Ив 15,16
* Алилуя. * Аз ви избрах от света, за да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той прекара цяла нощ в молитва.
И избра дванадесет, които нарече апостоли.
Четене от светото Евангелие според Лука                       6,12-19
През ония дни Исус възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
А когато настана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които и нарече Апостоли: Симон, когото и нарече Петър, и брата му Андрей, Яков и Иван, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наричан Зилот, Юда Яковов, и Юда Искариот, който и стана предател.
И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си; бяха дошли също и страдащи от нечисти духове и се изцеряваха.
И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.
Това е слово Господне.