23NZ03.1

Сряда XXIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Умряхте с Христа; умъртвявайте, прочее, членовете си.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   3,1-11
Братя:
Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога; за небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога; а кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение, заради тях Божият гняв иде върху синовете на непослушанието, сред които и вие някога се движехте, когато живеехте в тия пороци; а сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си; Не се лъжете един други, след като съблякохте вехтия човек заедно с делата му, и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател, дето няма ни елин, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко и във всичко е Христос.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 114, 2-3. 10-11. 12-13ав (о: 9а)
Благ е Господ за всички.
Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века.
Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо. 
Благ е Господ за всички.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Благ е Господ за всички.
Та да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове и Твоето владичество във всички родове. 
Благ е Господ за всички.
АЛИЛУЯ       Лк 6,23ав
* Алилуя. * Радвайте се и веселете се, казва Господ; защото ето: Голяма е наградата ви на небесата. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Блажени бедните. Горко вам, богати.
Четене от светото Евангелие според Лука.
В онова време:
Исус дигна очите си към учениците и казваше:
„Блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие.
Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците.
Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата.
Горко вам, преситените сега, защото ще огладнеете.
Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете.
Горко вам, кога всички човеци заговарят добро за вас. Защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците.
Това е слово Господне