23NZ03.1

Сряда – XXIII седмица

Година I
 

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Кол 3,1-11

Умряхте с Христа; умъртвявайте, прочее, членовете си.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.  

Братя: Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога; за небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога; а кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение, заради тях Божият гняв иде върху синовете на непослушанието, сред които и вие някога се движехте, когато живеехте в тия пороци; а сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си; Не се лъжете един други, след като съблякохте вехтия човек заедно с делата му, и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател, дето няма ни елин, ни юдеин, ни обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, а всичко и във всичко е Христос.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 2-3. 10-11. 12-13ав (о: 9а)

Благ е Господ за всички.

Всеки ден ще Те благославям,
и ще възхвалям Твоето име от века до века.
Велик е Господ и достоен за хвала,
и Неговото величие е неизследимо.

Благ е Господ за всички.

Да Те славят, Господи, всички Твои дела,
и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство,
и да разказват за Твоето могъщество.

Благ е Господ за всички.

Та да знаят синовете човешки за Твоето могъщество,
и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове
и Твоето владичество във всички родове.

Благ е Господ за всички.


АЛИЛУЯ   
Лк 6,23ав
R: Алилуя, Алилуя
Радвайте се и веселете се, казва Господ; защото ето: Голяма е наградата ви на небесата.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 6,20-26


Блажени бедните. Горко вам, богати.

Четене от светото Евангелие според Лука.

В онова време: Исус дигна очите си към учениците и казваше: „Блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците. Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситените сега, защото ще огладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговарят добро за вас. Защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците.

Това е слово Господне