23NZ03.2

Сряда – XXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Свързан ли си със жена? Не търси развод.
Развързан ли си от жена? Не търси жена.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни            7,25-31
Братя:
За девствениците нямам заповед от Господа; но ви давам съвет, като помилван от Господа да му бъда верен. Поради настоящата нужда за добро намирам това: добре е за човек да си бъде тъй. Свързан ли си със жена? не търси развод. Развързан ли си от жена? не търси жена. Па, ако се и ожениш, няма да сгрешиш; и девица, ако се омъжи, няма да съгреши. Но такива ще имат грижи за плътта, а пък аз ви щадя.
Това ви казвам, братя: „Времето е късо: така че, които имат жени, да бъдат като че нямат; и които плачат – като че не плачат; и които се радват – като че се не радват; и които купуват – като че не притежават; и които се ползуват от тоя свят – като да не се ползуват; защото е преходен образът на тоя свят.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 44, 11-13.14-15.16-17 (о: Па)
Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си.
Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си, и забрави твоя народ и дома на баща си;
и силно ще пожелае царят твоята красота, защото Той е Твой Господ и ти Му се поклони. 
Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си.
Всичката слава на царската дъщеря е вътре: нейната дреха е със злато везана;
в изпъстрена дреха я довеждат при царя; след нея водят при тебе девици, нейни дружки. 
Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си.
Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в царевия чертог. Вместо твоите бащи ще бъдат твоите синове; ти ще ги поставиш князе по цяла земя. 
Чуй, дъще, и виж, и наклони ухото си.
АЛИЛУЯ       Лк 6,23ав
* Алилуя. * Радвайте се и веселете се, казва Господ; защото ето: Голяма е наградата ви на небесата. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Блажени бедните. Горко вам, богати.
Четене от светото Евангелие според Лука.
В онова време:
Исус дигна очите си към учениците и казваше:
„Блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие.
Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците.
Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата.
Горко вам, преситените сега, защото ще огладнеете.
Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете.
Горко вам, кога всички човеци заговарят добро за вас. Защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците.
Това е слово Господне.