23NZ04.1

Четвъртък – XXIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Имайте любов, която е връзка на съвършенството.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   3,12-17
Братя:
Като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кростост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.
А над всичко това имайте любов, която е свръзка на съвършенството и мир Христов да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно цяло, затова благодарни бъдете. Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост, учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявайте Господа в сърцата си.
И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога Отца.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 150, 1-2.3-4.5-6 (о: 6)
Всичко, що диша, да хвали Господа
Хвалете Господа в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.
Хвалете Го поради Неговото могъщество. Хвалете Го поради голямото Му величие. 
Всичко, що диша, да хвали Господа
Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли, Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи. 
Всичко, що диша, да хвали Господа
Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни: всичко, що диша, да хвали Господа. 
Всичко, що диша, да хвали Господа
АЛИЛУЯ       1 Ив 4,12
* Алилуя. * Ако обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и Неговата любов е съвършена в нас. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бъдете милосърдни,
както и вашия Отец е милосърден.
Четене от светото Евангелие според Лука           6,27-38
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„На вас, които слушате, казвам: Обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинят, и молете се за ония, които ви пакостят.
На онзи, който те удари по страната, обърни и другата, а на онзи, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. .
На всеки, който проси, давай и от онзи, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.
Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.
И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
Това е слово Господне.