23NZ04.2

Четвъртък – XXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Биейки немощната съвест на братята,
вие грешите против Христа.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни 8, 1в-7.11-13
Братя:
Знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още нищо не е тъй узнал, както трябва да знае. Ако пък някой обича Бога, той е познат от Него. Колкото за ядене идолски жертви знаем, че идолът е нищо в света и че няма други бог освен един Бог. Защото, макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята, както и има много богове, и много господевци; ние обаче имаме един Бог Отец, от когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко и ние сме чрез Него. Но не у всички има това звание; някои с досегашните си понятия за идолите ядат идолжертвено като идолски жертви, и съвестта им, бидейки немощна, се осквернява.
И при твоето разбиране ще загине немощния брат, за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа. Затова, щом храната съблазнява брата ви, няма да ям месо никога, за да не съблазня брата си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 138, 1-ЗЛЗ-14ав. 23-24 (О: 24в)
Насочи ме, Господи, във вечния живот.
Господи, Ти си ме изпитал и знаеш.
Ти знаеш, кога сядам и кога ставам; Ти отдалеч разбираш моите помисли,
ходя ли, почивам ли, Ти ме окръжаваш, и всички мои пътища са за Тебе известни. 
Насочи ме, Господи, във вечния живот.
Защото Ти си устроил моята вътрешност, и си ме изтъкал в майчината ми утроба.
Славя Те, защото съм дивно устроен; дивни са Твоите дела.
Насочи ме, Господи, във вечния живот.
Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми, изпитай ме, и узнай моите помисли;
виж, дали не съм на опасен път, и ме насочи във вечен живот. 
Насочи ме, Господи, във вечния живот.
АЛИЛУЯ       1 Ив 4,12
* Алилуя. * Ако обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и Неговата любов е съвършена в нас. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бъдете милосърдни,
както и вашия Отец е милосърден.
Четене от светото Евангелие според Лука           6,27-38
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„На вас, които слушате, казвам: Обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинят, и молете се за ония, които ви пакостят.
На онзи, който те удари по страната, обърни и другата, а на онзи, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. .
На всеки, който проси, давай и от онзи, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.
Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.
И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
Това е слово Господне.