23NZ05.1

Петък – XXIII седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Тим 1, 1-2.12-14

По-рано бях хулител, но бидох помилван.

Начало на първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей.   

Павел, апостол Исус Христов по повеление на Бога, нашия Спасител и на Господа Исуса Христа, нашата надежда, до Тимотей, истинско по вяра чедо: благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Исуса, нашия Господ. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, задето ме призна за верен, като отреди на служба мене, който по-рано бях хулител, гонител и оскърбител, но бидох помилван, защото, без да зная, вършех това в неверие; а с вяра и любов в Христа Исуса се преумножи благодатта на нашия Господ.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15, 1-2а. и 5.7-8. 11 (о: срв 5а)

Ти, Господи, си дял от моето наследие.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
Казах на Господа: „Ти си мой Господ,
Господ е дял от моето наследие и моята чаша:
Ти държиш моя жребий.

Ти, Господи, си дял от моето наследие.

Ще благославям Господа, който ме е вразумил;
дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа,
защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя.

Ти, Господи, си дял от моето наследие.

Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми.
Ти ще ми посочиш пътя на живота,
пълна радост е в Твоето лице,
блаженство е в Твоята десница на веки.

Ти, Господи, си дял от моето наследие.


АЛИЛУЯ   
Йоан 17,17в.17а


R: Алилуя, Алилуя

Твоето слово, Господи, е истина; осветли ни с истината.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 6,39-42

Може ли слепец слепеца да води?

Четене от светото Евангелие според Лука.                   

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Нима може слепец да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си; но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш? Или как можеш каза на брата си: „Остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.”

Това е слово Господне.