23NZ05.2

Петък – XXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
За всички станах всичко, за да спася всички.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни            9,16-19. 22в27
Братя:
Ако благовествувам, няма за какво да се хваля: обязаност необходима ми се налага, и горко ми, ако не благовествувам! Ако доброволно върша това, имам награда; ако ли не доброволно, изпълнявам само поверената мен служба. А каква ми е наградата? Тая, че, проповядвайки Евангелието, благовествувам за Христа даром, без да се ползувам от своето право в благовестието. Защото, бидейки свободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях.
За немощните станах като немощен, за да придобия немощните, за всички станах всичко, та, по какъвто и да начин, да спася някои. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага. Не знаете ли, че, които се надтичват на игрище, всички тичат, ала само един получава наградата? Така тичайте, за да постигнете целта. Всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа: те – за да получат тленен венец, а ние – нетленен. Прочее, аз тичам не като след нещо неизвестно, удрям не като да бия въздух; но изнурявам и поробвам тялото си, да не би, като проповядвам на другите, сам негоден да стана.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
ПС 83,3.4.5-6.12 (О: 2) 3
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!
Копнее душата ми и чезне за Господните двори. Сърцето ми и плътта
ми с възторг се стремят към живя Бог. 
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!
И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си, при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой.
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!
Блажени, които живеят в дома Ти, те непрестанно ще Те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, и чиито пътеки в сърцето са насочени към Тебе.
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!
Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ дава благодат и слава; Той не лишава от блага онези, които ходят непорочно. 
Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!
АЛИЛУЯ       Ив 17,17в.17а
* Алилуя. * Твоето слово, Господи, е истина; осветли ни с истината. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Може ли слепец слепеца да води?
Четене от светото Евангелие според Лука                       6,39-42
В онова време:
Исус каза на учениците Си тази притча: „Нима може слепец да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си; но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш?
Или как можеш каза на брата си: „Остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.”
Това е слово Господне.