23NZ06.2

Събота – XXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Едно тяло сме мнозина, всички,
които участвуваме в един хляб.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни            10, 14-22а
Възлюбени мои, отбягвайте идолослужението, говоря като на разумни; разсъдете сами за това, що казвам. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние, многото, понеже всички се причестяваме от един хляб. Гледайте Израиля по плът: ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници на жертвеника?
Какво, прочее? Казвам това ли, че идолът е нещо, или идолските жертви са нещо? Но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не на Бога. Пък аз не искам да бъдете съобщници на бесовете. Не можете да пиете Господня чаша и бесовска чаша. Не можете да участвувате на Господня трапеза и на бесовска трапеза. Или ще възбудим ревнуване у Господа? Та по-силни ли сме от Него?
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115,12-13. 17-18 (о: 17а)
На тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва
Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? Чашата на спасението ще приема, и ще призова името Господне. 
На тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва
На тебе ще принеса хвалебна жертва, и ще призова името Господне. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. 
На тебе, Господи, ще принеса хвалебна жертва
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, и моят Отец ще го възлюби; и ще дойдем при него и ще направим жилище в него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Защо Ме зовете: „Господи, Господи”,
а не вършите каквото казвам?
Четене от светото Евангелие според Лука                       6,43-49
В онова време: Исус казваше на учениците Си:
„Няма добро дърво, което да дава лош плод; нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод. Защото не от тръни берат смокини, нито от къпини късат грозде. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му.
И защо ме зовете: „Господи, Господи!”, а не вършите, каквото казвам? Всеки, който дохожда при Мене и слуша думите Ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича.
Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък; и когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не може да я разклати; защото бе основана върху камък.
А тоя, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи; и когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна, и срутването й бе голямо.”
Това е слово Господне.