24.08

СВ. ВАРТОЛОМЕЙ, АПОСТОЛ – 24 Август

Празник
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Откр 21, 9в-14

Върху самите основи имената на дванадесетте Апостоли на Агнеца.

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол.

Ангелът ми заговори с думите: „Дойди, ще ти покажа жената, невястата на Агнеца.” Па ме отнесе на голяма и висока планина духом и ми показа светия град Йерусалим, който слизаше от небето – от Бога, имайки славата си от Бога. Блясъкът му беше подобен на блясъка на скъпоценен камък, като кристалния камък яспис. Той имаше голяма и висока крепостна стена с дванадесет порти. Върху портите се намираха дванадесет Ангела, и бяха написани имена на дванадесетте колена на синовете Израилеви. Три от портите бяха на изток, три към север, три към юг, и три към запад. Крепостната стена на града имаше дванадесет основи, и върху тях имената на дванадесетте апостоли на Агнеца.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 10-11.12-13ав.17-18 (О: срв 12)

Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.

Да Те славят, Господи, всички Твои дела,
и да Те благославят всички Твои светии.
Да проповядват славата на Твоето царство,
и да разказват за Твоето могъщество.

Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.

Да знаят синовете човешки за Твоето могъщество,
и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове,
и Твоето владичество във всички родове.

Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.

Праведен е Господ във всичките си пътища
и благ във всички си дела.
Близо е Господ към всички, които го призовават,
към всички, които го в истина призовават.

Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.

АЛИЛУЯ
Йоан 1, 49в
R: Алилуя, Алилуя
Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си Царят Израилев.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 1, 45-51

Ето истински Израилтянин, в когото няма лукавство.

Четене от светото Евангелие според Йоан.

В онова време: Филип намери Натанаил и му каза: „Намерихме Исуса, Йосифовия син, от Назарет, за когото писаха Мойсей в закона и Пророците.” А Натанаил му отговори: „Може ли да излезе от Назарет нещо добро?” Филип му отговори: „Дойди и виж!” Исус видя, че Натанаил иде към Него, и каза за него: „Ето истински Израилтянин, в когото няма лукавство”. Натанаил Го попита: „Отде ме познаваш?” Исус му отговори: „Аз те видях преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата.” Натанаил му отговори: „Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си царят Израилев!” Исус му отвърна: „Ти вярваш, защото ти казах, че съм те видял под смоковницата. По-големи неща от това ще видиш.” После прибави: „Истина, истина, ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено, и Ангели Божии да възлизат и слизат над Сина човечески.”

Това е слово Господне.