24.08

СВ. ВАРТОЛОМЕЙ, АПОСТОЛ – 24 Август
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Върху самите основи имената
на дванадесетте Апостоли на Агнеца.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол 21, 9в-14
Ангелът ми заговори с думите: „Дойди, ще ти покажа жената, невястата на Агнеца.”
Па ме отнесе на голяма и висока планина духом и ми показа светия град Йерусалим, който слизаше от небето – от Бога, имайки славата си от Бога. Блясъкът му беше подобен на блясъка на скъпоценен камък, като кристалния камък яспис.
Той имаше голяма и висока крепостна стена с дванадесет порти. Върху портите се намираха дванадесет Ангела, и бяха написани имена на дванадесетте колена на синовете Израилеви.
Три от портите бяха на изток, три – към север, три към юг, и три към запад. Крепостната стена на града имаше дванадесет основи, и върху тях имената на дванадесетте апостоли на Агнеца.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 10-11.12-13ав.17-18 (О: срв 12)
Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят всички Твои светии.
Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество.
Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.
Да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство.
Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове.
Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.
Праведен е Господ във всичките си пътища и благ във всички си дела.
Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.
Близо е Господ към всички, които го призовават, към всички, които го в истина призовават.
Твоите светии, Господи, да оповестяват славата на Твоето царство.
АЛИЛУЯ Ив 1, 49в
* Алилуя. * Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си Царят Израилев. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето истински Израилтянин, в когото няма лукавство.
Четене от светото Евангелие според Иван 1, 45-51
В онова време:
Филип намери Натанаил и му каза: „Намерихме Исуса, Йосифовия син, от Назарет, за когото писаха Мойсей в закона и Пророците.”
А Натанаил му отговори: „Може ли да излезе от Назарет нещо добро?”
Филип му отговори: „Дойди и виж!”
Исус видя, че Натанаил иде към Него, и каза за него: „Ето истински Израилтянин, в когото няма лукавство”. Натанаил Го попита: „Отде ме познаваш?”
Исус му отговори: „Аз те видях преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата.”
Натанаил му отговори: „Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си царят Израилев!”
Исус му отвърна: „Ти вярваш, защото ти казах, че съм те видял под смоковницата. По-големи неща от това ще видиш.”
После прибави: „Истина, истина, ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено, и Ангели Божии да възлизат и слизат над Сина човечески.”
Това е слово Господне.