24NZ02.1

Вторник XXIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Епископът трябва да е непорочен;
дяконите също да пазят тайнството на вяра в чиста съвест.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей    3,1-13
Възлюбени:
Верни са тия думи: Желае ли някой епископство, добро нещо желае. Но епископът трябва да е непорочен, мъж на една жена, трезвен, целомъдър, скромен, почтен, страннолюбив, поучлив, не пияница, не побойник, не свадлив, не алчен за гнусна печалба, а кротък, миролюбив, и не сребролюбив; да управлява добре къщата си и да има деца послушни със съвършена почтителност; защото, който не умее да управлява собствената си къща, как ще се грижи за Църквата Божия? Да не е новопокръстен, за да се не възгордее и падне в еднакво осъждане с дявола. Трябва още той да има и добро свидетелство от външните, за да не бъде укоряван и да не падне в примката на дявола.
Дяконите също трябва да бъдат почтени, недвуезични, да не са пристрастени към вино, нито алчни за гнусна печалба, да пазят тайнството на вярата в чиста съвест. И те трябва първом да бъдат изпитвани, та после, ако са безпорочни, да станат дякони. Също и жените им трябва да бъдат почтени, не клеветници, трезвени и верни във всичко. Всеки от дяконите трябва да бъде мъж на една жена, добре да управлява децата си и къщата си. Защото, които са служили добре, придобиват добър чин и голямо дръзновение във вярата, що имат в Христа Исуса.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 100,1-2ав.2сд-Зав.5.6.(О: 2в)
Ще ходя с непорочно сърце.
Милост и съд ще възпявам; на Тебе, Господи, ще пея.
Ще размислям за път непорочен; кога ще дойдеш при мене? 
Ще ходя с непорочно сърце.
Всред моя дом ще ходя с непорочно сърце.
Няма да сложа пред очите си нищо беззаконно, престъпно дело мразя. 
Ще ходя с непорочно сърце.
Онзи, който тайно клевети против ближния си, ще изгоня; онзи, който е с горделиви очи и надменно сърце, няма да търпя. 
Ще ходя с непорочно сърце.
Очите ми са към верните на земята, за да пребъдват те с мене; който ходи в път непорочен, той ще ми служи. 
Ще ходя с непорочно сърце.
АЛИЛУЯ       Ив 7,16
* Алилуя.* Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Момко, тебе казвам, стани!
Четене от светото Евангелие според Лука           7,11-17
В онова време:
Исус отиде в един град, наречен Наим, и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града.
Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: „Не плачи.” И като се приближи, допря се до носилото; носачите се спряха, и той рече: „Момко, Тебе думам, стани.” Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори; И Исус го предаде на майка му. И страх обвзе всички, и славеха Бога и казваха: „Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.”
Това мнение за Него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност.
Това е слово Господне.