24NZ02.2

Вторник – XXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вие сте тяло Христово, а поотделно членове.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни 12, 12-14.27-31а
Братя:
Както тялото е едно и има много членове; а всички членове на едно тяло, макар и много, са едно тяло; тъй и Христос. Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било Юдеи, или Елини, било роби или свободни, и всички с един Дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много.
Вие сте тяло Христово, а поотделно членове. И от вас Бог постави в Църквата първо Апостоли, второ пророци, трето учители; после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване; след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкуватели? Показвайте ревност за по-добри дарби.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99,2.3.4.5. (0:3с)
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
Възкликни на Господа, цяло земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание.
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, а ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство 
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори с хваления. Славете Го, благославяйте името Му.
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е от род в род. 
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
АЛИЛУЯ       Ив 7,16
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Момко, тебе казвам, стани!
Четене от светото Евангелие според Лука           7,11-17
В онова време:
Исус отиде в един град, наречен Наим, и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града.
Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: „Не плачи.” И като се приближи, допря се до носилото; носачите се спряха, и той рече: „Момко, Тебе думам, стани.” Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори; И Исус го предаде на майка му. И страх обвзе всички, и славеха Бога и казваха: „Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.”
Това мнение за Него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност.
Това е слово Господне.