24NZ03.1

Сряда – XXIV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Тим 3,14-16

Тайната на благочестието е велика.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей.  

Възлюбени: Това ти пиша с надежда скоро да дойда при тебе; ако пък се забавя, да знаеш как трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и крепило на истината. И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 110,1-2.3-4.5-6 (0:2а)

Велики са делата на Господа.

Ще Те славя, Господи, от все сърце
в съвета на праведните и в събранието.
Велики са делата на Господа,
многожелани за всички, които ги обичат

Велики са делата на Господа.

Неговото дело е слава и красота,
и Неговата правда пребъдва вечно.
Паметни направи Той Своите чудеса,
милостив и щедър е Господ.

Велики са делата на Господа.

Храна дава на онези, които Му се боят;
вечно помни Своя завет.
Силата на делата Си яви на Своя народ,
за да му даде езичниците за наследие.

Велики са делата на Господа.


АЛИЛУЯ    
Йоан 6,64в.69в
R: Алилуя, Алилуя
Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 7,31-35

Свирихме ви, и не играхте; пяхме ви жални песни и не плакахте.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Господ рече: „На кого, прочее, да уподобя човеците от тоя род? И кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: „Свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте.” Защото дойде Иван Кръстител: нито хляб яде, нито вино пие; а казвате: „Бяс има.” Дойде Син Човечески: яде и пие, а казвате: „Ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници.” И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда.”

Това е слово Господне.