24NZ03.2

Сряда – XXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Остават вярата, надеждата и любовта, по-голяма от тях е любовта.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни 12,31-13,13
Братя:
Показвайте ревност за по-добри дарби. И аз ще ви покажа път още по-превъзходен. Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да премествам, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов няма, нищо ме не ползува.
Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда не се радва, а се радва на истина, всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.
Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме; но, кога дойде съвършеното знание, тогава това „донейде” ще изчезне. Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъждавах; а като станах мъж, оставих младенческото. Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава лице с лице; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат.
А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,2-3.4-5.12 и 22(0: 12в)
Блажен народът, който Бог си е избрал за наследие.
Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. Пейте Му нова песен; пейте му стройно, с възклицания. 
Блажен народът, който Бог си е избрал за наследие.
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. 
Блажен народът, който Бог си е избрал за наследие.
Блажен народът, който Бог си е избрал за наследие, и племето, на което Той е Бог.
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. 
Блажен народът, който Бог си е избрал за наследие.
АЛИЛУЯ       Ив 6,64в.69в
* Алилуя. Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Свирихме ви, и не играхте; пяхме ви жални песни и не плакахте.
Четене от светото Евангелие според Лука          7,31-35
В онова време:
Господ рече: „На кого, прочее, да уподобя човеците от тоя род? И кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: „Свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте.”
Защото дойде Иван Кръстител: нито хляб яде, нито вино пие; а казвате: „Бяс има.”
Дойде Син Човечески: яде и пие, а казвате: „Ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници.” И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда.”
Това е слово Господне.