24NZ04.1

Четвъртък – XXIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Внимавай на себе си и на учението;
и себе си ще спасиш и ония, които те слушат.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей    4,12-16
Възлюбени:
Никой да не презира младостта ти, но да бъде образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и поучаване. Не занемарявай дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството. Затова се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко. Внимавай на себе си и на учението; постоянствувай в тия неща, защото, като постъпваш тъй, и себе си ще спасиш, и ония, които те слушат.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 110, 7-8.9.10.(0: 2а)
Велики са делата на Господa
Делата на ръцете Му са истина и съд; всички Негови заповеди са верни, твърди от века, основани върху истина и правда, 
Велики са делата на Господa
Той прати избавление на Своя народ; установи на веки Своя завет. Свето и страшно е Неговото име! 
Велики са делата на Господa
Начало на мъдростта е страхът Господен, здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала ще пребъдва вечно. 
Велики са делата на Господa
АЛИЛУЯ       Мт 11,28
* Алилуя.* Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Прощават й се многото грехове, защото много обикна.
Четене от светото Евангелие според Лука           7,36-50
В онова време:
Някой от фарисеите помоли Исуса да яде с него; и Той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро; и като застана отзад при нозете Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро.
Като видя това фарисеинът, който Го бе поканил, рече в себе си: „Да беше пророк тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница.”
Като се обърна към него, Исус рече: „Симоне, имам нещо да ти кажа.”
А той отвърна: „Кажи, Учителю!”
„Един заемодавец имаше двама длъжника: единият му дължеше петстотин динария, а другият петдесет; но, понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Кой повече от тях ще го обича?”
Симон отговори и рече: „Мисля тоя, комуто повече прости.”
А Той му рече: „Право отсъди.” И като се обърна към жената, рече на Симон: „Видиш ли тая жена? Влязох в дома ти, вода за нозете ти ми не даде, а тая със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая, откак влязох, не престана да целува нозете Ми. Ти с елей не помаза главата ми; а тая с миро помаза нозете Ми. Затова казвам ти: Прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.”
На нея пък рече: „Прощават ти се греховете.”
И тия, които седяха с Него, на трапезата, почнаха да си думат: „Кой е тоя, дето и грехове прощава?
А той рече на жената: „Твоята вяра те спаси; иди си смиром!”
Това е слово Господне.