24NZ05.1

Петък – XXIV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Тим 6,2с-12

А ти, човече Божи, стреми се към правда.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей. 

Възлюбени: Тъй поучавай и увещавай. Който поучава инак и не върви по здравите думи на нашия Господ Исус Христос и поучението за благочестие, той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, зловредни препирни между човеци, които имат развра­тен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си. Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем. Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което, предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. Но ти, човече Божи, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се o вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 48,6-7.8-10.17-18.19-20 (О: Мт 5,3)

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.

Защо да се боя от усилни дни,
когато баззаконнието на моите пътища ме обиколи?
Вие, които се надявате на силите си,
и се хвалите с голямото си богатство.

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.

Човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп на Бога за него.
Скъпа е цената за изкупване техните души,
и това не ще бъде никога.
Някой да остане жив завинаги и да не види гроб.

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.

Не бой се, когато човек богатее,
когато славата на дома му расте.
Защото, умирайки, нищо няма да вземе,
славата му не ще отиде подире му.

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.

Макар приживе той да ублажава душата си;
„Ще те хвалят, защото си угаждаш”.
Той ще отиде в рода на своите бащи,
които никога няма да видят светлина.

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.


АЛИЛУЯ   
Срв Мт 11,25
R: Алилуя, Алилуя
Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 8,1-3

Имаше с Исуса жени, които Му услужваха с имотите си.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Исус обхождаше градове и села, проповядваше и благовестеше царството Божие, и с него бяха дванадесетте и някои жени, които бе излекувал от зли духове и от болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса, и Ивана, жена на Хуза, домоуправител на Ирод, и Сузана, и още много други, които Му услужваха с имотите си.

Това е слово Господне.