24NZ05.2

Петък – XXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако Христос не е възкръснал, празна е вашата вяра.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяните         15,12-20
Братя:
Ако се проповядва за Христа, че е възкръснал от мъртвите, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртвите? А щом няма възкресение на мъртвите, и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако мъртвите не възкръсват, ние се оказваме лъжесвидетели за Бога, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, когото не е възкресявал. Защото, ако мъртвите не възкръсват, и Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви; и вие се намирате още в грехове си; следователно, починалите в Христа са загинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, ние сме по-окаяни от всички човеци.
Но ето сега Христос възкръсна от мъртвите като пръв сред починалите.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 16,1.6-7.8в и 15 (О: 15в)
Когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.
Чуй, Господи, правдата ми, послушай вика ми. Приеми молба от нелъжливи уста.
Когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.
Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; приклони ухото си към мене, и изслушай моите думи.
Яви чудната си милост Ти, който надяващите се на Тебе спасяваш от онези, които се противят на Твоята десница. 
Когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.
Пази ме като зеница на око, скрий ме в сянката на Твоите криле.
Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице, когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам. 
Когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Имаше с Исуса жени, които
Му услужваха с имотите си.
Четене от светото Евангелие според Лука           8,1-3
В онова време:
Исус обхождаше градове и села, проповядваше и благовестеше царството Божие, и с него бяха дванадесетте и някои жени, които бе излекувал от зли духове и от болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса, и Ивана, жена на Хуза, домоуправител на Ирод, и Сузана, и още много други, които Му услужваха с имотите си.
Това е слово Господне.