24NZ06.1

Събота – XXIV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Тим 6, 13-16

Запази заповедта чиста до пришествието на Господа.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей.   

Възлюбени: Препоръчвам ти пред Бога, който всичко животвори, и пред Христа Исуса, който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата, да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на нашия Господ Исус Христос, което, кога му дойде време, ще открие блажения и едничък Властител, Цар на царете и Господар на господаруващите, който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, когото никой от човеците не е видял, нито може да види; нему чест и владичество во веки. Амин.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99,2.3.4.5. (О: 2с)

Идете пред лицето на Господа с възклицание.

Възкликнете на Господа, цяла земйо,
служете на Господа с веселие;
идете пред лицето Му с възклицание.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал.

Идете пред лицето на Господа с възклицание.

И ние сме Негови, Негов народ и овци от паството Му.
Влизайте в Неговите порти със славословие,
в Неговите двори – с хваление,
славете Го, благославяйте името Му.

Идете пред лицето на Господа с възклицание.

Идете пред лицето на Господа с възклицание.
Защото Господ е благ;
Неговата милост е вечна,
и Неговата истина е в род и род.

Идете пред лицето на Господа с възклицание.


АЛИЛУЯ   
Срв Лк 8,15
R: Алилуя, Алилуя
Блажени, които в добро и чисто сърце пазят Божието слово, и принасят плод с постоянство.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 8,4-15

Което падна на добра почва,  са ония, които задържат словото и дават плод с постоянство.

Четене от светото Евангелие според Лука.          

В онова време: Когато се събра множество народ, и жителите от всички градове се стичаха при Него, Той почна да говори с притча: „Излезе сеяч да сее семе; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха; а други паднаха на камък и като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага; други пък паднаха между тръни; и израстнаха тръните заедно със зърната и ги заглушиха; а други паднаха на добра земя и когато изникнаха, дадоха плод стократен.” Като каза това, извика: „Който има уши да слуша, нека слуша.” А учениците Му Го попитаха и рекоха: „Какво значи тази притча?” Той им отговори: „Вам е дадено да знаете тайните на царството Божие, а на другите се говори с притчи, та, като гледат, да не виждат и като слушат, да не чуват. Тая притча значи: „Семето е словото Божие; а това, що падна край пътя, са ония, които слушат; но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят; а това, що падна на камък, са ония, които, като чуят словото, с ра­дост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват; а това, що падна върху тръните, са ония, които чуят словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение.”

Това е слово Господне.