24NZ_b

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Гърба си подложих на биещите
Четене из книгата на пророк Исаия          5о,5-9а
Господ Бог си отвори ухото, и аз не се противих, не отстъпих назад. Гърба си подложих на биещите, и страните си на удрящите; лицето си не скривах от поругание и заплюване.
Господ Бог ми помага, затова не се срамувам, затова държа лицето си като кремък, и зная, че няма да остана посрамен. Близо е онзи, който ме оправдава: и зная, че няма да остана посрамен. Близо е онзи, който ме оправдава: кой иска да се надваря с мене? Да застанем заедно. Кой иска да се съди с мене? Нека пристъпи към мене. Ето, Господ Бог ми помага; кой ще ме осъди?
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 1-2.3-4.5-6.8-9 (О: 9)
Ще ходя пред Господа в земята на живите, 
Радвам се, че Господ чу гласа ми, молбата ми;
Наклони към мене ухо, и затова ще Го призовавам през всичките си дни. 
Ще ходя пред Господа в земята на живите,
Смъртни болки ме обвзеха, адски мъки ме постигнаха, аз срещнах утеснение и скръб,
и тогава призовах името Господне: „О, Господи, избави душата ми.” 
Ще ходя пред Господа в земята на живите,
Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог. Господ пази простодушните; аз бях изнемогнал и Той ми помогна.
Ще ходя пред Господа в земята на живите,
Ти избави душата ми от смърт, очите ми от сълзи и нозете ми от препъване.
Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите. 
Ще ходя пред Господа в земята на живите,
ВТОРО ЧЕТИВО
Вярата, ако няма дела, е мъртва.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол    2,14-18
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а няма дела? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече:”Идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, каква полза?
Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой: „Ти имаш вяра, пък аз имам дела: покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Гал 6,14
* Алилуя. * А мен да не ми се случва да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ, чрез който за мене светът е разпънат и аз за света. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Христос.Син Човечески трябва много да пострада.
Четене от светото Евангелие според Марко         8,27-35
В онова време:
Исус излезе с учениците Си по селата на Кесария Филипова: по пътя питаше учениците Си и им казваше: „За кого Ме мислят човеците?”
Те отговориха: „Едни за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък за един от пророците”.
Той им казва: „А вие за кого Ме мислите?”
Петър Му отговори и рече: „Ти си Христос.” И запрети им да говорят за Него комуто и да било.
И начена да ги учи, че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито.
Но Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: А Той, като се обърна и погледна учениците Си, сгълча Петър и рече: „Махни се от мене, сатана! Защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо.”
И като повика народа с учениците Си, рече им: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.”
Това е слово Господне.