25.01

25 януариОБРЪЩАНЕТО НА СВЕТИ ПАВЕЛ АПОСТОЛ
Празник 
ПЪРВО ЧЕТИВО 
Стани, кръсти се и умий греховете си,
като призовеш Неговото име. 
Четене от Деяния на Апостолите Дa 22, 3-16
В онези дни Павел каза на народа:
Аз съм юдеин, роден в Тарс Киликийски, възпитан в този град при нозете на Гамалиил, научен точно на отеческия закон и изпълнен с ревност към Бога, както сте и вие всички днес. Аз гоних до смърт това учение, като поставях в окови и предавах на затвор мъже и жени, както ще свидетелствува за мене първосвещеникът и целият съвет на старейте, от които взех писма до братята в Дамаск, и отивах там да докарам вързани в Йерусалим и тамошните, за да бъдат наказани.
Но стана така, че, както си пътувах и наближавах вече Дамаск, по пладне изведнъж от небето ме обкръжи силна светлина. Аз паднах на земята и чух глас, който ми казваше: „Савле, Савле, защо Ме гониш?”
Аз отговорих: „Кой си Ти, Господине?”
Той ми каза тогава: „Аз съм Исус от Назарет, когото ти преследваш!”
Тогава казах: „Какво да правя, Господи?”
А Господ ми рече: „Стани, иди в Дамаск, и там ще ти бъде казано всичко, което ти е отредено да направиш.”
И понеже не можех да виждам от силата на онази светлина, то стигнах до Дамаск, воден за ръка от моите спътници.
А някой си Анания, мъж благочестив по закона, с добро име между всички живеещи в Дамаск юдеи, дойде при мене, застана и ми каза: „Брате Савле, прогледай!” И аз в същия миг погледнах в него.
Тогава той ми каза: „Бог на нашите отци те е отредил да познаеш волята Му, да видиш Праведника, и да чуеш глас от устата Му, защото ще Му бъдеш свидетел пред всички човеци за онова, което си видял и чул. И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и умий греховете си, като призовеш Неговото име.”
Това е Божие слово.
Или
 Господи, какво искаш да правя? 
Четене от Деяния на Апостолите 9, 1-22
В онези дни:
Савел, още дишайки заплахи и убийства против учениците на Господа, отиде при първосвещеника, измоли от него писма до синагогите в Дамаск, за да доведе вързани в Йерусалим мъже и жени, които намери да следват това учение. Но когато той пътуваше и наближи Дамаск, внезапно го огря светлина от небето. А като падна на земята, той чу глас, който му каза: „Савле, Савле, защо ме гониш?”
А той отговори: „Кой си Ти, Господине?”
А Господ каза: „Аз съм Исус, когото ти преследваш. Трудно ще ти бъде да риташ против ръжен.”
Той, разтреперан и ужасен, проговори: „Господи, какво искаш да правя?”
А Господ му рече: „Стани и влез в града; и ще ти се каже, какво трябва да правиш?”
А човеците, които го придружаваха, стояха вцепенени, понеже слушаха глас, а никого не виждаха. Савел стана от земята и макар очите му да бяха отворени, нищо не виждаше; хванаха го за ръка и го заведоха в Дамаск, и три дни остана там, без да вижда, и нито яде, нито пи.
В Дамаск имаше един ученик, на име Анания, на когото във видение Господ каза: „Анание!”
И той отговори: „Ето ме, Господи!”
А Господ му рече: „Стани, иди на улицата, наречена Права, и в къщата на Юда потърси един човек на име Савел, от Тарс; ето, той се моли.” (И видя във видение мъж на име Анания да влиза и да възлага ръце, за да прогледа.)
Анания отговори: „Господи, слушал съм от мнозина за този чо­век, колко зло е сторил на Твоите светии в Йерусалим; той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават Твоето име.”
Но Господ му каза: „Иди, защото той ми е избран съсъд, за да носи името Ми пред народи, царе и синове Израилеви. И аз ще му покажа, колко трябва да страда заради моето име.”
Анания отиде и влезе в къщата, и като възложи върху него ръце, рече: „Брате Савле, Господ Исус, който ти се яви на пътя, по който ти дойде, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети.”
И веднага падна от очите му нещо като люспи, и той веднага прогледна и, като стана, покръсти се; а като прие храна, подкрепи се.
И прекара Савел няколко дни с учениците, които бяха в Дамаск. И веднага почна да проповядва в синагогите за Исуса, че Той е Синът Божи. И всички, които слушаха, се чудеха и думаха: „Не е ли този, който яростно нападаше в Йерусалим призоваващите това име, и не затова ли е дошъл тук, за да ги заведе вързани при първосвещени­ците?” А Савел все повече се усилваше и смущаваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че този е Христос.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116, 1.2 (Мр 16, 15)
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието
Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. 
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието
Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. 
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието
АЛИЛУЯ Ив 15, 16
* Алилуя. * Аз ви избрах от света, да идете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието. 
Четене от светото Евангелие според Марко        16, 15-18
В онова време Исус се яви на единадесетте и рече им: „Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
И тези личби ще съпровождат ония, които повярват: в Мое име ще изгонват бесове, ще говорят нови езици; ще хващат змии, и ако пият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
Това е слово Господне.