25.03

25 март – БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Тържество
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 7, 10-14; 8, 10

Ето, Девица ще зачене.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

В онези дни: Господ продължаваше да говори на Ахаз и рече: „Искай за се­бе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето.” И рече Ахаз: „Няма да искам и няма да изкушавам Господа.” Тогава Исаия рече: „Слушайте, прочее, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог? Затова Сам Господ ще ви даде личба: Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което значи Бог с нас”.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39, 7-8а.8в-9.10.11 (О: 8а и 9а)

Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.

Жертва и принос Ти не пожела,
но продупчи ми ушите.
Всесъжения и жертва за грях Ти не поиска,
тогава рекох: „Ето, ида!”

Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.

В книжния свитък е писано за мене, желая да изпълня волята Ти.
Боже мой, и Твоят закон е винаги в сърцето ми.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание;
не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи.

Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.

Твоята правда не скривах в сърцето си,
възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе.
И не затаявах Твоята милост
и Твоята истина пред великото събрание.

Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.


ВТОРО ЧЕТИВО
Евр 10, 4-10

В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти, Боже.

Четене от Посланието до евреите. 

Не е възможно с кръв от телци и козли да се премахват грехове. Затова, влизайки в света, Христос казва: „Жертва и приношение Ти не поиска, но ми приготви тяло; всесъжения и жертва за грях не Ти бяха угодни”; тогава рекох: „Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля, както е писано за мене в книжния свитък.” След като е казал по-горе, „жертви и приношения, всесъжения и жертви за грях Ти не пожела и не Ти бяха угодни, макар че се прина­сят според закона”, Той прибавя: „Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля”; Той отменява първото, за да утвърди второто. По тази воля сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ И СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Йоан 1, 14ав
R: Слава на Тебе, Слово Божие 
Словото стана плът и се всели в нас, и видяхме славата Му.
R: Слава на Тебе, Слово Божие 

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 1, 26-38

Ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Бе изпратен от Бога ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов, а името на девицата беше Мария. Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените.” А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е този поздрав. И рече й ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога: ето, ти ще заченеш в утробата и ще родиш син и ще го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния,и ще Му даде Господ Бог престола на Отца Му Давид, и ще царува над дома Яковов до веки, и царството Му не ще има край.” А Мария рече на Ангела: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?” Ангелът й отговори и рече: „Дух Свети ще слезе върху ти, и сила­та на Всевишния ще те осени. Затова и светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божи. Ето и Елисавета, твоя сродница, нари­чана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец, защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.” Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.” И Ангелът си отиде от нея.

Това е слово Господне.