25.03

25 март – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Тържество
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, Девица ще зачене.
Четене из книгата на пророк Исаия          7, 10-14; 8, 10
В онези дни:
Господ продължаваше да говори на Ахаз и рече: „Искай за се­бе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето.”
И рече Ахаз: „Няма да искам и няма да изкушавам Господа.”
Тогава Исаия рече: „Слушайте, прочее, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог? Затова Сам Господ ще ви даде личба: Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което значи Бог с нас”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 89, 7-8а.8в-9.10.11 (О: 8а и 9а)
Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
Жертва и принос Ти не пожела, не продупчи ми ушите. Всесъжения и
жертва за грях Ти не поиска,тогава рекох: „Ето, ида!” 
Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
В книжния свитък е писано за менежелая да изпълня волята Ти.
Боже мой, и Твоят закон е винаги в сърцето ми. 
Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на
устата си: Ти знаеш това, Господи. 
Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе. И не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред великото събрание.
Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
ВТОРО ЧЕТИВО
В книжния свитък е писано за
мене да изпълня волята Ти, Боже.
Четене от Посланието до евреите  10, 4-10
Не е възможно с кръв от телци и козли да се премахват грехове. Затова, влизайки в света, Христос казва: „Жертва и приношение Ти не поиска, но ми приготви тяло; всесъжения и жертва за грях не Ти бяха угодни”; тогава рекох: „Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля, както е писано за мене в книжния свитък.”
След като е казал по-горе, „жертви и приношения, всесъжения и жертви за грях Ти не пожела и не Ти бяха угодни, макар че се прина­сят според закона”, Той прибавя: „Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля”; Той отменява първото, за да утвърди второто.
По тази воля сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ И СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО    Ив 1, 14ав
  Словото стана плът и се всели в нас, и видяхме славата Му.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето, ще заченеш в утробата
си и ще родиш Син.
Четене от светото Евангелие според Лука.          1, 26-38
В онова време:
Бе изпратен от Бога ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов, а името на девицата беше Мария.
Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените.” А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е този поздрав.
И рече й ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благодат у Бога: ето, ти ще заченеш в утробата и ще родиш син и ще го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния,и ще Му даде Господ Бог престола на Отца Му Давид, и ще царува над дома Яковов до веки, и царството Му не ще има край.”
А Мария рече на Ангела: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?”
Ангелът й отговори и рече: „Дух Свети ще слезе върху ти, и сила­та на Всевишния ще те осени. Затова и светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божи. Ето и Елисавета, твоя сродница, нари­чана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец, защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.”
Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.” И Ангелът си отиде от нея.
Това е слово Господне.