25.04

25 април – СВ. МАРКО, ЕВАНГЕЛИСТ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Поздравява ви син ми Марко.
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол     5, 5в-14
Възлюбени:
Покорете се един другиму в смирение, „защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат.” И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде времето на посещението, всичките си грижи на Него възложете, защото Той се грижи за вас.
Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне; противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света. А Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната Си слава в Исуса Христа, сам, след кратковременното ви страдание, да ви усъвършенствува, утвърди, укрепи и направи непоколебими. На Него слава и владичество во веки веков. Амин.
Написах ви на кратко по Силуан, верния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска Божия благодат, в която вие стоите.
Поздравява ви избраната заедно с вас Църква във Вавилон и син ми Марко. Поздравете се един други със свето целувание. Благодат на всички вас, които сте в Христа Исуса. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88, 2-3.6-7.16-17 (О: 2а)
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам, или: Алилуя
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста Твоята истина.
Защото казвам: „На веки е основана милостта”, на небесата Ти утвърди Твоята истина. 
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам,
И небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела, и Твоята истина в събранията на светиите. 
Защото, кой на небесата ще се сравни с Господа, кой между синовете Божии ще се уподоби на Господа? 
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам,
Блажен народът, който познава тръбния зов; те ходят в светлината на лицето Ти, Господи. 
и за Твоето име се радват цял ден, и с Твоята правда се възвишават. 
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам,
АЛИЛУЯ        I Kop 1, 23-24
* Алилуя. *  Ние проповядваме разпнатия Христос, Божия сила и Божия премъдрост.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Проповядвайте Евангелието на всяка твар.
Четене от светото Евангелие според Марко.         16, 15-20
В онова време Исус се яви на единадесетте и каза им:
„Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици; ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и ще бъдат здрави.”
А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
Те пък отидоха и проповядваха навсякъде, и Господ им помагаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше.
Това е слово Господне.