25.12

25 декември – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Среднощна литургия

 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 9, 2-4.6-7


Син ни се даде.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина: върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина. Ти ще умножиш народа, ще увеличиш радостта му. Той ще се весели пред тебе, както се веселят през жетва, както се радват при дележ на плячка. Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, и пръчката на неговия притеснител Ти ще съкрушиш както в деня на Мадиам.
Защото младенец ни се роди – Син ни се даде; властта е на раменете му, и ще му дадат име: „Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира.” Неговата власт и мир без край ще расте върху престола на Давид и в царството му, за да го утвърди той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и до века. Ревността на Господа Саваот ще извърши това.

Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 95, 1-2а.2в-3.11-12.13 (О: Лк 2,11)

Днес ще се роди Спасител, който е Христос Господ.

Възпейте на Господа песен нова,
възпейте на Господа, цяла земьо.
Пейте на Господа,
благославяйте името му.

Днес ще се роди Спасител, който е Христос Господ.

Благовестете от ден на ден неговото спасение.
Разгласяйте между народите славата му,
по всички племена – чудесата му. 

Днес ще се роди Спасител, който е Христос Господ.

Да се веселят небесата и да тържествува земята,
да шуми морето и онова, що го изпълня;
нека се радва полето и всичко, що е в него,
и да ликуват всички дъбравни дървета. 

Днес ще се роди Спасител, който е Христос Господ.

Пред лицето на Господа, защото иде,
защото той иде да съди земята.
Той ще съди вселената по правда
и народите – по своята истина.

Днес ще се роди Спасител, който е Христос Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Тит 2, 11-14


Яви се Божията благодат на всички човеци.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит.

Яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, и да очакваме да се сбъднеблажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела.

Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ      
Лк 2, 10-11


R: Алилуя, Алилуя

Благовестя ви голяма радост: днес ни се роди Спасител, Христос Господ.

R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Лук 2, 1-14


Роди ви се днес Спасител.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

През ония дни излезе от кесаря Августа заповед – да се направи преброяване по цялата земя. Това преброяване беше първо, когато Кириний управляваше Сирия. И отиваха всички да се записват, всеки в своя град.
Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна.
А когато бяха те там, дойде й време да роди и роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемницата.
В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много. И рече им Ангелът: „Не бойте се: Ето, благовестя ви голяма радост, ко­ято ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.” И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога и казваше:
„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение.”

Това е слово Господне.

В Литургиите, които се отслужват на Рождество Христово, се употребяват тук означените формуляри, като се дава възможност да се избират по-подходящите четива от една или друга от трите Литургии, като се имат предвид пасторалните обстоятелства на всяка една общност.
Утринна литургия

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 62, 11-12


Ето твоят Спасител иде.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Ето, Господ обявява до край земя:
„Кажете на дъщерята Сионова: твоят Спасител иде, наградата му е с него и отплатата му – пред Него. И ще ги нарекат: „Свет народ”, „Изкупени от Господа”; а тебе ще нарекат: „Търсен град, неизоставен”.

Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 98, 1 и 6.11-12

Светлина ще блесне днес над нас, защото ще се роди Господ.

Господ царува: да се радва земята,
да се веселят многобройните острови.
Небесата разгласят неговата правда,
и всички народи виждат неговата слава. 

Светлина ще блесне днес над нас, защото ще се роди Господ.

Светлина свети над праведника,
и на правите по сърце – веселие.
Радвайте се, праведни, в Господа,
и славете паметта на светинята му. 

Светлина ще блесне днес над нас, защото ще се роди Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Тит 3, 4-7


Той ни спаси по своето милосърдие.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол от Тит. 

Когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Дух Свети, когото изобилно изля върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.

Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя

Слава във висините Богу и мир на човеците по благоволение.

R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Лук 2, 15-20


Пастирите намериха Мария и Йосиф и детенцето.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: „Да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за кое ни възвести Господ.” И дойдоха бързешком, и намериха Мария и Йосифа и Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец.
И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А Мария спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си.
И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано.

Това е слово Господне.


 
Литургия през деня


ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 52, 7-10


Всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Колко прекрасни са върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовествува радост, проповядва спасение, който говори на Сион: „Бог твой се възцари!” Ето гласът на твоите стражи: те издигаха глас, и всички наедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион.
Тържествувайте, пейте наедно, развалини иерусалимски, защото Господ утеши народа си – изкупи Йерусалим. Възпретна Господ светата си мишца пред очите на всички народи, и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 97, 1.2-2ав.Зсд-4,5-6 (О: Зс)

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.

Възпейте на Господа песен нова,
защото той извърши чудеса.
Неговата десница и неговата света мишца му доставиха победа.

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.

Господ яви своето спасение,
пред очите на народите откри своята правда.
Спомни си той своята милости верността си към Израилевия дом.

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.

Всички краища земни видяха спасените от нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земйо;
тържествувайте, веселете се и пейте.

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.

Пейте на Господа с гусли,
с гусли и с глас псаломски;
при звука на тръби и
рог тържествувайте пред царя Господа. 

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог.
ВТОРО ЧЕТИВО
Евр 1, 1-6


Бог ни говори чрез своя Син.

Четене от посланието до евреите.  

Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете: и който, бидейки сияние на славата и образ на Неговата ипостас и държейки всичко с, мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините: и стана толкова по-горен от Ангелите, колкото по-славно име е наследил.
Защото кому от Ангелите някога бе казал: „Син мой си Ти, Аз днес Те родих.” И пак: „Аз ще му бъда Отец, а Той ще ми бъде Син?” Също, кога въвежда Първородния във вселената, казва: „Да Му се поклонят всички Ангели Божии.”

Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя

Свет ден блесна за нас: дойдете, народи, и поклонете се на Господа: Защото днес слезе велика светлина върху земята.

R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 1, 1-18


Словото стана плът и живя между нас.

Начало на светото Евангелие според Иван.       

В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
То беше в начало у Бога. Всичко чрез него стана и без него не стана нито едно от онова, което е станало.
В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците, и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. Със света беше, и светът чрез него стана, но светът го не позна; дойде у своите си, и своите Го не приеха.
А на всички ония, които го приеха – на вярващите в Неговото име – даде възможност да станат Божии чеда; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.
И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.
Иван свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: Тоя беше, за когото казах: „Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мен.”
И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото Законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината произлезе чрез Исуса Христа.
Бога никой никога не е видял: Еднородният Син, който е в недрата на Отца, Той го обясни.

Това е слово Господне.


или по-краткотоЙоан
1, 1-5.9-14

Четене от светото Евангелие според Иван.         

В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците; и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света.В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна, при Своите дойде, и Своите Го не приеха.
А на всички ония, които го приеха – на вярващите в Неговото име – даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.
И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.

Това е слово Господне.