25NZ01.1

Понеделник – XXV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ез 1,1-6

Който е от Божия народ, нека иде в Йерусалим да гради дом на Господа.

Начало на книгата Ездра.   

В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни словото Господне от устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кир, персийски цар, и той заповяда да прогласят по цялото му царство, устно и писмено: „Тъй говори Кир, цар персийски: „Господ, Бог небесни, ми даде всички земни царства и ми заповяда да Му съградя дом в Йерусалим, що е в Юдея. Който между всички вас е от неговия род – неговият Бог да бъде с него – нека иде в Йерусалим, що е в Юдея, и да гради дом на Господа, Бога Израилев, на онзи Бог, който е в Йерусалим. А всички, които са останали по всички места, дето той и да живее, нека му помогнат жителите на онова място със сребро, със злато, с друг имот, с добитък и доброволни приноси за Божия дом, що е в Йерусалим.” Тогава станаха отценачалниците Юдини и Вениаминови, свещениците и левитите, всеки, чийто дух бе възбудил Бог, да идат да градят със сребърни съдове, със злато, с друг имот и с добитък и със скъпи вещи, освен доброволните приноси за храма.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 125, 1-2ав. 2сд-3. 4-5.6 (О: За)

Велико нещо извърши Господ над нас.

Когато Господ връщаше Сионовите пленници,
ние като че сънувахме:
тогава устата ни бяха пълни с веселие,
и езикът ни – с пение.

Велико нещо извърши Господ над нас.

Тогава между народите се говореше:
„Велико нещо извърши Господ над тях!”
Велико нещо извърши Господ над нас;
ние се радвахме.

Велико нещо извърши Господ над нас.

Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.
Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Който с плач е носил семе,
с радост ще се върне, носейки своите снопи.

Велико нещо извърши Господ над нас.


АЛИЛУЯ   
Мт 5,16
R: Алилуя, Алилуя
Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец!
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 8,16-18

Светило се поставя на светилник, та, които влизат, да виждат светлината.

Четене от светото Евангелие според Лука       

В онова време: Исус каза на учениците Си: Никой не пали светило и го захлупва със съд, нито го слага под одър, а го поставя на светилник, та всички, които влизат, да виждат светлината. Понеже няма нищо скрито, което да не стане явно, нито пък тайно, което да не стане известно и да не излезе наяве. Внимавайте, прочее, как слушате: понеже, който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има.

Това е слово Господне.