25NZ01.2

Понеделник – XXV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ се гнуси от развратния.
Четене из книгата Притчи  3,27-34
Сине мой: Не отказвай да сториш добро на онзи, който се нуждае, когато ръката ти има сила да го стори; не казвай на приятеля си: „Иди си и дойди пак, и утре ще ти дам”, когато имаш пред себе си.
Не крой зло против ближния си, когато с доверие живее при тебе; не сваждай се с човека без причина, когато не ти е сторил зло. Да ти се не ревне човек, който постъпва насилствено, и не избирай ни един от пътищата му.
Защото Господ се гнуси от развратния, и с праведните има общение. Проклятие Господне е върху дома на нечестивия, а жилището на благочестивите Бог благославя. Мъдрите ще наследят слава, а глупците – безславие.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 14,2-Зав.Зсд-4ав.5 (О: срв 1в)
Праведният ще обитава на Твоята света планина, Господи.
Онзи, който ходи непорочно, върши правда
и в сърце си говори истина, който не клевети с езика си. 
Праведният ще обитава на Твоята света планина, Господи.
Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си.
Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които се боят от Господа.
Праведният ще обитава на Твоята света планина, Господи.
Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати на веки. 
Праведният ще обитава на Твоята света планина, Господи.
АЛИЛУЯ       Мт 5,16
* Алилуя. * Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец! * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Светило се поставя на светилник, та,
които влизат, да виждат светлината.
Четене от светото Евангелие според Лука           8,16-18
В онова време: Исус каза на учениците Си:
Никой не пали светило и го захлупва със съд, нито го слага под одър, а го поставя на светилник, та всички, които влизат, да виждат светлината. Понеже няма нищо скрито, което да не стане явно, нито пък тайно, което да не стане известно и да не излезе наяве.
Внимавайте, прочее, как слушате: понеже, който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има.
Това е слово Господне.