25NZ02.1

Вторник – XXV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ез 6, 7-8.12в. 14-20

Съградиха Божия дом и направиха Пасха.

Четене из книгата Ездра     

В онези дни: Цар Дарий писа до началниците на задречната област, казвайки: „Не спирайте работата при Божия дом и нека юдейският областен началник и юдейските старейшини да градят този дом на мястото му. И от мен се дава заповед, с какво трябва да помагате на тези старейшини юдейски в градежа на този дом Божи, а именно: от царския имот – от задречния данък – веднага вземайте и давайте на тези чове­ци, та да не спира работата. Аз, Дарий, дадох тази заповед; да бъде точно изпълнявана.” И юдейските старейшини градеха и успяваха според пророчеството на пророк Агей и Захария, син на Ада. Съградиха и свършиха според волята на Бога Израилев и според волята на Кир, Дарий и Артаксеркс, царе персийски. Свършен бе този дом на третия ден от месец Адар, в шестата година от царуването на цар Дарий. И синовете Израилеви, свещеници, левити и други, които се бяха върнали от плен, извършиха с радост освещението на този дом. И принесоха при освещаването на този Божи дом: сто вола, двеста овена, четиристотин агнета и дванадесет козли в жертва за грях, за цял Израил, според броя на колената Израилеви. И поставиха свещениците според отделенията им и левитите според сметките им за Божия служба в Йерусалим, както бе заповядано в книгата Мойсеева. И направиха върналите се от плен синове Израилеви Пасха в четиринадесетия ден на първия месец. Защото свещениците и левитите бяха се очистили – те всички до един бяха чисти; и заклаха пасхални агнета за всички върнали се от плен, за своите братя свещеници и за себе си.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 121,1-2.3-4а.4-5 (О: срв 1)

С радост ще отидем в дома Господен.

Зарадвах се, когато ми казаха: „Да идем в дома Господен”.
Ето, нозете ми стоят в Твоите порти, Иерусалиме.
Където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев да славят името Господне.
Там стоят престолите на съда, престолите на дома Израилев.

С радост ще отидем в дома Господен.


АЛИЛУЯ   
Лк 11,28
R: Алилуя, Алилуя
Блажени, които чуват словото Божие, и го пазят.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 8,19 21

Моя майка и мои братя са тези, които слушат словото Божие и го изпълняват.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Дойдоха при Исуса майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа. И Му обадиха, като казваха: „Майка ти и братята ти стоят вън и искат да Те видят.” А Той им отговори и рече: „Моя майка и мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват.”

Това е слово Господне.