25NZ02.2

Вторник – XXV седмица

Година II
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Пр 21,1-6.10-13

Различни мисли.

Четене из книгата Притчи. 

Както потоците водни така и сърцето на царя е в ръката на Господа: той го насочва, накъдето поиска. Всички пътища на човека са прави пред очите Му, но Господ претегля сърцата. Да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва. Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивите, е грях. Помислите на прилежния се стремят към изобилие; а всеки мързелив търпи немотия. Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно дихание за онези, които търсят смъртта. Душата на нечестивеца желае зло, в неговите очи няма да намери милост и приятелят му. Когато наказват кощунника, простият става мъдър, и когато мъдрия вразумяват, той придобива знание. Праведникът наблюдава дома на нечестивия, как нечестивци падат в злочестие. Който затули ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи – и няма да го чуят.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 118,1.27.30.34.35.44. (0:35а)

Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.

Блажени непорочните в пътя си,
които ходят по закона Господен.
Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди,
и ще размислям за Твоите чудеса.

Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.

Избрах пътя на истината,
сложих пред себе си Твоите съдби.
Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон,
и ще го пазя от все сърце.

Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.

Постави ме в пътеката на Твоите заповеди,
защото я силно пожелах.
И ще пазя Твоя закон винаги,
и во веки веков.

Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.


АЛИЛУЯ  
Лк 11,28
R: Алилуя, Алилуя
Блажени, които чуват словото Божие, и го пазят.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 8,19 21

Моя майка и мои братя са тези, които слушат словото Божие и го изпълняват.

Четене от светото Евангелие според Лука.                      

В онова време: Дойдоха при Исуса майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа. И Му обадиха, като казваха: „Майка ти и братята ти стоят вън и искат да Те видят.” А Той им отговори и рече: „Моя майка и мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват.”

Това е слово Господне.