25NZ03.1

Сряда – XXV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
И в робството ни нашият Бог не ни изостави.
Четене из книгата Ездра      9,5-9
През време на вечерната жертва аз, Ездра, станах от място на моето тъгуване и с раздрана долна и горна дреха паднах на колене и прострях ръце към Господа, моя Бог, и казах:
„Боже мой, страх ме е и срам ме е да подигна лице към Тебе, Боже мой, защото беззаконията ни се натрупаха до над гравата, и вината ми нарастна до небесата. От бедните на отците ни до днес ние сме в голяма вина, и поради нашите беззакония бидохме предадени ние, царете ни, свещениците ни – в ръцете на другоземни царе, на меч, в плен, на разграбване и похула, както и е сега.
И ето, след малко време, ни се дарува милост от Господа, нашия Бог, който остави у нас неколцина оцелели и ни даде да се утвърдим в мястото на светинята Му; просвети ни очите нашия Бог и ни даде да се съживим малко в робството си. Ние сме роби, но и в робството ни нашият Бог не ни остави. Той наведе към нас милостта на персийските царе, да ни дадат да се съживим, да въздигнем дома на нашия Бог, да го подновим от развалините му, и дадоха ни ограда в Юдея и в Йерусалим.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс Тов 13, 2.4.6.7.8.(0: 1в)
Велик си, Господи, на веки.
Защото Ти наказваш и милваш, сваляш до ада и издигаш, и няма никой, който би избягал от ръката Ти. 
Велик си, Господи, на веки.
Защото Той ви разпръсна между езичниците, които не Го познават, за да възвестявате величието Му и сторите да Го познаят, понеже няма друг Бог всемогъщ, освен Него. 
Велик си, Господи, на веки.
Вижте, прочее, какво направи с нас, прославяйте Го със страх и трепет, превъзнасяйте царя на вековете във вашите дела. 
Велик си, Господи, на веки.
Аз Го прославям в земята на моето пленничество, защото Той показа величието си на народ от грешници. 
Велик си, Господи, на веки.
Обърнете се, грешници, и вършете правда пред Бога, и може би Той ще ви стори милост. 
Велик си, Господи, на веки.
АЛИЛУЯ.      Мр 1.15
* Алилуя.* Наближи царството небесно, разкайте се и вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Разпрати ги да проповядват царството
Божие и да изцеряват болни.
Четене от светото Евангелие според Лука                       9,1-6
В онова време:
Исус повика дванадесетте апостоли при Себе Си и даде им сила и власт над всички бесове, и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват царството Божие и да изцеряват болни.
И рече им: „Нищо не си вземайте за по път, ни тояга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи; и в която къща влезете, там оставайте, и оттам потегляйте на път; и ако някой ви не приемат, като излезете от оня град, отърсете и праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.
Те тръгнаха и ходеха по селата, като благовестяха и лекуваха навред.
Това е слово Господне.