25NZ04.1

Четвъртък – XXV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Стройте храм и Аз ще благоволя към него.
Начало на книгата на пророк Агей 1,1-8
През втората година на цар Дарий, в шестия месец на първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агей кам Зоровавел, син Салатиилев, управител на Юдея, и към Исус, син Йоседеков, велик иерей: „Тъй рече Господ Саваот: този народ казва: „Не е дошло още време, не е време да се строи дом Господен.”
И биде слово Господне чрез пророк Агей: „А за самите вас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато този дом е запустял? Затова сега тъй казва Господ Саваот: „Обърнете сърцето си върху вашите пътища. Вие сеете много, а събирате малко; ядете, но се не насищате; обличате се, а се не стопляте; онзи, който изработва заплата, изработва за пробита кесия. Тъй казва Господ Саваот: „Обърнете сърцето си върху пътищата си. Възлезте на планината, носете дървета и стройте храм; и Аз ще благоволя към него и ще се прославя” казва Господ.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 149,1-2.3-4.5-6а. и 9в (O: 4а)
Господ благоволи към Своя народ
Пейте на Господа песен нова; хвала на Него в събранието на светиите. Да се весели Израил за своя Създател, и синовете на Сион да се радват за своя Цар. 
Господ благоволи към Своя народ
Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят.
Защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със
спасение. 
Господ благоволи към Своя народ
Да тържествуват светиите в слава, да се радват в почивката си. Славословия към Бога да бъдат в устата ми. Тази чест е за всички Негови светии. 
Господ благоволи към Своя народ
АЛИЛУЯ       Ив 14,5
* Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Иван аз обезглавих. Кой пък ще да е тоя,
за когото слушам такива неща?
Четене от светото Евангелие според Лука           9,7-9
В онова време:
Ирод, четвъртовластник, чу за всичко, що вършеше Исус, и недоумяваше, понеже едни казваха, че Иван е възкръснал от мъртвите; други пък – че Илия се явил, а някои – че един от старовремските пророци е възкръснал.
И рече Ирод: „Иван аз обезглавих; Кой пък ще да е тоя, за когото слушам такива неща?” И търсеше случай да го види.
Това е слово Господне.