25NZ04.2

Четвъртък – XXV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Под слънцето нищо ново.
Четене из книгата Кохелет  1,2-11
Суета на суетите, казва Еклесиаст; суета на суетите – всичко е суета. Каква полза за човека от всичките му трудове, с които се труди под слънцето? Род прехожда и род дохожда, а земята пребъдва до века. Слънце изгрява, и слънце залязва и бърза към мястото си, дето изгрява. Вятър вее към юг и отива към север, върти се, върти се в своя път и пак почва своите кръгообръщения.
Всички реки текат в морето, но морето се не препълва: те отново се връщат към онова място, отдето реки текат, за да текат пак.
За всяка работа се иска труд; човек не може всичко да изкаже;
Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави – няма нищо ново под слънцето.
Случва се да казват за нещо: „Виж, на, това е ново”, но това е било през вековете, що са били преди нас. Няма спомен за миналото;па и за това, що има да стане, няма да остане спомен у онези, които бъдат отпосле.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 89,3-4.5-6.12-13.14 и 17(0:1)
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Ти връщаш човека в тление, и казваш: „Върнете се, синове човечески!” Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашният ден, който е преминал, и като една стража през нощта. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Ти като с порой ги завличаш; те са като сън,
като трева, която сутрин пониква: сутрин цъфти и се зеленее, а вечер клюмва и изсъхва. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се, Господи! До кога? Смили се над Твоите раби.  Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни.
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас,
и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
АЛИЛУЯ       Ив 14,5
* Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Иван аз обезглавих. Кой пък ще да е тоя,
за когото слушам такива неща?
Четене от светото Евангелие според Лука           9,7-9
В онова време:
Ирод, четвъртовластник, чу за всичко, що вършеше Исус, и недоумяваше, понеже едни казваха, че Иван е възкръснал от мъртвите; други пък – че Илия се явил, а някои – че един от старовремските пророци е възкръснал.
И рече Ирод: „Иван аз обезглавих; Кой пък ще да е тоя, за когото слушам такива неща?” И търсеше случай да го види.
Това е слово Господне.