25NZ05.2

Петък – XXV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Време за всякаква работа под небето.
Четене из книгата Кохелет  3,1-11
Всичко си има време, време за всяка работа под небето. Време да се родиш и време да умреш; време да садиш и време да скубиш насаденото; време да убиваш и време да лекуваш; време да събаряш и време да съграждаш; време да плачеш и време да се смееш; време да тъгуваш и време да играеш; време да разхвърляш камъни и време да събираш камъни; време да прегръщаш и време да избягваш прегръдки; време да търсиш и време да губиш; време да къташ и време да пилееш, време да раздираш и време да съшиваш; време да мълчиш и време да говориш; време да обичаш и време да мразиш; време за война и време за мир.
Каква полза има работещият от онова, над което се труди? Видях тази грижа, що Бог е дал на синовете човешки, за да се упражняват в това.
Всичко Той е направил да бъде хубаво във свое време, и вложил вечността в сърцето им, макар човек да не постига от начало до край делата, които Бог върши.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 143,1а и 2авс. 3-4 (O: 1а)
Благословен Господ, моя твърдина. Благословен Господ, моя твърдина,
мое прибежище и мой Избавител, моя милост и моя ограда; мой щит, и аз на Него се уповавам. 
Благословен Господ, моя твърдина. Благословен Господ, моя твърдина,
Господи, що е човек, та го зачиташ, и син човешки, та обръщаш върху него внимание?
Човек е като дъх; дните му – като преклонна сянка.
Благословен Господ, моя твърдина. Благословен Господ, моя твърдина,
АЛИЛУЯ       Мр 10,45
* Алилуя. * Син Човечески дойде да служи, и даде душата си откуп за мнозина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Христос Божи.
Син човечески трябва много да страда.
Четене от светото Евангелие според Лука                       9,18-22
И случи се веднъж, когато Исус се молеше насаме, и учениците бяха с Него, Той ги попита : „За кого ме мисли народът?”
Те отговориха и рекоха: „Едни за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък мислят, че един от старовремските пророци е възкръснал.”
Той ги попита: „А вие за кого Ме мислите?” Петър отговори и рече: „За Христа Божи.”
Но Той строго им заповяда, никому да не говорят за това, като каза: „Че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.”
Това е слово Господне.