25NZ_b

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да го осъдим с безчестна смърт.
Четене из книгата Премъдрост      2,17-20
Нечестивите рекоха:
„Да нагласим примка за праведника, да видим прави ли са думите му, и да изпитаме, какъв ще бъде краят му.
Защото, ако този праведник е Син Божий, Бог ще Го защити и ще Го избави от ръката на враговете. Да Го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението Му и да видим кротостта Му. Да Го осъдим с безчестна смърт, защото, според думите Му, имало кой да се грижи за Него.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 53, 3-4.5-6. и 8 (О: 6а)
Господ подкрепя душата ми.
Боже, чрез Твоето име ме спаси, и с Твоята сила ме съди. Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми.
Господ подкрепя душата ми.
Защото чужденци се дигнаха против мене, и силни търсят душата ми; те нямат Бога през себе си. 
Господ подкрепя душата ми.
Ето, Бог е помощник мой, Господ подкрепя душата ми.
С усърдие ще Ти принеса жертва, ще прославя името Ти, Господи, защото е благо. 
Господ подкрепя душата ми.
ВТОРО ЧЕТИВО
Плодът на правдата се сее в мир от миротворците.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол    3,16-4,3
Възлюбени:
Където има завист и свадливост, там е неуредица и всичко лошо. А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците.
От къде у вас тия вражди и разпри? Нали от там, от вашите сладострастия, които воюват в членовете ви? Желаете, пък нямате; убивате и завиждате, а не можете да достигнете; препирате се и враждувате, а нямате, защото не просите. Просите, а не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете във вашите сладострастия.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       2 Сол 2,14
* Алилуя. * Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием славата на нашия Господ Исус Христос. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Синът човешки ще бъде предаден
Който иска да бъде пръв, нека бъде служител на всички.
Четене от светото Евангелие според Марко         9, 29-36
В онова време:
Като тръгнаха от планината, Исус и учениците Му минаха през Галилея; и Той не искаше никой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, „че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.” Но те не разбраха тия думи и се бояха да го попитат.
Дойдоха в Капернаум; и когато Той беше вкъщи, попита ги: „За какво ръзсъждавахте из пътя помежду си?” Те мълчаха, понеже из пътя бяха разговаряли помежду си кой е по-голям.
И като седна, повика дванайсетте и им рече: „Който иска да бъде пръв, нека да бъде най-последен от всички и на всички слуга.”
И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: „Който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Онзи, който Ме е пратил.”
Това е слово Господне.