26.07

25 юли
Св.Св. Йоаким и Ана, родители на Блажена Дева Мария
Възпоминание
ПЪРВО ЧЕТИВО
Имената им живеят от род в род.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов             44, 1.10-15
Да възхвалим славните мъже и отците на нашия род. Те са били мъже на милостта, чиито праведни дела се не забравят. В тяхното потомство пребъдва добро наследство; техните потомци са в заветите; поколението им ще устои, и децата им – поради тях; потомството им ще пребъде до века, и славата им не ще се изтреби.
Телата им са погребани в мир и имената им живеят от род в род. Народите ще разказват за тяхната мъдрост, а църквата ще разглася тяхната хвала.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 131, 11.13-14.17-18 (О: срв Лк 1, 32а)
Господ Бог му даде престола на отца му Давид.
Кле се Господ на Давид в истината, и няма да се отрече от нея: „От плода на твоята утроба ще поставя на престола ти.” 
Господ Бог му даде престола на отца му Давид.
Защото Господ избра Сион, силно пожела си го за жилище: 
Господ Бог му даде престола на отца му Давид.
„Това е мое покоище на веки: тука ще се поселя, защото го силно пожелах. 
Господ Бог му даде престола на отца му Давид.
Там ще въздигна рог на Давид, ще поставя светило на Моя Помазаник. 
Господ Бог му даде престола на отца му Давид.
Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му. 
Господ Бог му даде престола на отца му Давид.
АЛИЛУЯ Срв Лк 2, 25с
* Алилуя. * Очакваха утехата Израилева, и Свети Дух беше с тях. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Много пророци и праведници
желаеха да видят, но не видяха.
Четене от светото Евангелие според Матей         13, 16-17
В онова време Исус каза на учениците Си:
„Вашите очи са блажени, задето виждат; и ушите ви, задето чуват; защото, истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха.”
Това е слово Господне.