26.12

26 декември

СВ. СТЕФАН, ПЪРВОМЪЧЕНИК
Празник

ПЪРВО ЧЕТИВО
Дея 6, 8-10; 7, 54-59

Ето виждам небесата отворени. 

Четене от Деяния на Апостолите 

В онези дни:
Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса между народа. Тогава станаха някои от синагогата, тъй наречената синагога Либертинска, и Киринейска, и Александрийска, и тези от Киликия и Асия, за да спорят със Стефан; но не можаха да противостоят на мъдростта и духа, който говореше.Като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха със зъби срещу него.А той, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя Божията слава и каза: „Ето, виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отдясно на Бога.”Но те, като закрещяха със силен глас, запушиха си ушите и се нахвърлиха единодушно върху него, и като го отведоха вън от града, почнаха да го убиват с камъни. А свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, на име Савел.И хвърляха камъни върху Стефан, който се молеше и казваше: „Господи Исусе, приеми духа ми!” И като коленичи, викна с висок глас: „Господи, не зачитай им тоя грях!” И като каза това, заспа в Господа.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30, Зсд-4.6 и 8ав.16вс-17 (О: 6а)

В Твоите ръце, Господи, предавам духа си.

Бъди ми каменна твърдина,
дом за прибежище, за да ме спасиш. 
Защото Ти си моя каменна планина, и моя ограда;
заради Твоето име води ме и ме управяй.

В Твоите ръце, Господи, предавам духа си.

В Твоя ръка предавам духа.
Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината. 
Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост,
защото погледна на злочестието ми.

В Твоите ръце, Господи, предавам духа си.

Избави ме от ръцете на враговете ми
и от гонителите ми;
яви на Твоя раб светлото Си лице.
Спаси ме с Твоята милост. 

В Твоите ръце, Господи, предавам духа си.


АЛИЛУЯ      
Пс 117, 26а и 27а

R: Алилуя, Алилуя

Благословен, който идва в името Господне; Господ е Бог и ни осия.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ 
Мт 10, 17-22

Не сте вие, които ще говорите, а Духът на вашия Отец.

Четене от светото Евангелие според Матей       

В онова време Исус каза на учениците Си:
„Пазете се от човеците; защото ще ви предадат на съдилища и ще ви бичуват в синагогите си, и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И когато ви предадат, не се грижете, как или какво ще говорите, защото в оня час ще ви се даде какво да кажете. Защото не сте вие, които ще говорите, а духът на вашия Отец, който ще говори във вас. И ще предаде брат брата си на смърт и баща чедото си; и ще възстанат чеда против родителите и ще ги убият, и ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който издържи до край, той ще бъде спасен.”

Това е слово Господне.