26NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Иез 18,25-28

Ако беззаконник се обърне от беззаконието си, ще върне душата си към живот.

Четене из книгата на Пророк Иезекиил.  

Тъй казва Господ: „Вие казвате: Не е прав пътя Господен. Послушайте, доме Израилев! Моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи? Ако праведник отстъпва от правдата си и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, що е извършил. И беззаконник, ако се обръща от беззаконието си, що е вършил и извършва съд и правда, ще върне душата си към живот. Защото той е видял и се е отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил; той ще бъде жив, не ще умре.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24, 4 вс.6-7.8-9 (О: 6а)

Спомни си Твоите щедрости, Господи!

Покажи ми, Господи, Твоите пътища,
и научи ме на Твоите пътеки.
Насочи ме към Твоята истина и ме научи,
защото Ти си Бог на моето спасение, на Тебе се надявам всеки ден.

Спомни си Твоите щедрости, Господи!

Спомни си Твоите щедрости, Господи,
и Твоите милости, защото са от века.
Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй;
по милостта си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи.

Спомни си Твоите щедрости, Господи!

Благ и праведен е Господ,
затова учи грешните в пътя;
насочва кротките към правда
и учи смирените на своите пътища.

Спомни си Твоите щедрости, Господи!


ВТОРО ЧЕТИВО
Фил 2,1-11

Мислете в себе си това, което и в Христа Исуса.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.  

Братя: Ако има някаква утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми: имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени; нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиреномъдрие смятайте един другиго за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите. Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус Христос, който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Това е Божие слово.

или по-краткото

Фил 2,1-5

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.      

Братя:

Ако има някаква утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми: имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени; нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиреномъдрие смятайте един другиго за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите. Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус Христос.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ    
Йоан 10,27
R: Алилуя, Алилуя
Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 21,28-32

Разкая се и отиде. Митарите и блудниците преварват ви в царството Божие.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус каза на първосвещениците и стареите народни: „Как ви се струва? Един човек имаше двама сина, и отиде той при първия и каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми.” Но той отговори и рече: „Не искам.” А после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: „Ще ида, господарю мой”, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля?” Отговарят Му: „Първият.” Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие. Защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте; а митарите и блудниците му повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате.”

Това е слово Господне.